იხილეთ დამხმარე საკითხავი მასალა და სავარჯიშოები, რომელიც შექმნილია თსუ-ს და თავისუფალი უნვიერსიიტეტის მიერ.  სემინარებს უძღვება დიმიტრი არაბიძე

.

იხილეთ შეხვედრების ვიდეო  ჩანაწერი და თემატიკა

 

 სემინარი 1 – კომბინატორიკის ელემენტები

სემინარზე განხილული თემები:

 • შეკრებისა და გამრავლების წესები
 • გადანაცვლება, ჯუფდება, წყობა
 • საგამოცდო ტესტური დავალებები (NAEC)
 • რესურსი 1 _ ალბათობის თეორია  და სტატისტიკა
პრეზენტაცია, თეორია მოკლედ

სემინარი 2 – კომბინატორიკის ელემენტები

განსახილველი თემები:

 • პასკალის სამკუთხედი
 • ნიუტონის ბინომი
 • ბინომიალური კოეფიციენტების თვისებები.

სემინარი 3 – კომბინატორიკის ელემენტები

თარიღი: 18 აპრილი, 21:00

სემინარზე განხილული თემები:

 • პოკერის კომბინაციების რაოდენობების დათვლა
 • კომბინატორული გეომეტრია
 • შეღებვები.

სემინარი 4 –    ალბათობა 1

თარიღი: 20 აპრილი, 21:00

სემინარზე განხილული თემები:

 • ელემენტარული ხდომილობა, ელემენტარულ ხდომილობათა სივრცე, ხდომილობა
 • შეუძლებელი, აუცილებელი და შემთხვევითი ხდომილობები
 • ოპერაციები ხდომილობებზე, არათავსებადი ხდომილობები.

სემინარი 5 – ალბათობა 2 ( ნაწილი 2)

სემინარზე განხილული თემები:

ალბათობის კლასიკური განსაზღვრა,
ალბათობის გამოთვლა კომბინატორიკის გამოყენებით,
ალბათობის გამოთვლა  ვარიანტების დათვლით,
ხდომილობათა ჯამის და ნამრავლის ალბათობის გამოთვლა.

 

სემინარი 6 –   ალბათობა 3 ( მესამე ნაწილი)

თარიღი: 20 აპრილი, 21:00

სემინარზე განხილული თემები:

 • გეომეტრიული ალბათობა,
 • ბერტრანის პარადოქსი.

სემინარი 7 –   ალბათობა 4 ( მეოთხე ნაწილი)

სემინარზე განხილული თემები:

 • პირობითი ალბათობა,
 • დამოუკიდებელი ხდომილობები,
 • სრული ალბათობის ფორმულა,
 • ბაიესის ფორმულა.

მოცემულ პანელზე, იხილავთ სემინარების  თემების შესაბამის დამატებით ვიდეო მასალას ხანის აკადემიიდან და სხვა ვებ-გვერდებიდან.

 

სემინარი 1 - კომბინატორიკის ელემენტები

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

 სემინარი 1 – სემინარზე განხილული თემები:

 • შეკრებისა და გამრავლების წესები
 • გადანაცვლება, ჯუფდება, წყობა
 • საგამოცდო ტესტური დავალებები (NAEC)
 • რესრუსი 1 _ ალბათობის თეორია  და სტატისტიკა

სემინარი 2

სემინარი 2 – კომბინატორიკის ელემენტები

განსახილველი თემები:

 • პასკალის სამკუთხედი
 • ნიუტონის ბინომი
 • ბინომიალური კოეფიციენტების თვისებები.