ახალი სკოლის მოდელი

მოცემულ გვერდზე იხილავს ვიდეო გზამკვლევებს, რეკომენდაციებით, რომელიც დაგეხმარებათ კლასების მიხედვით კომპლექსური დავალებების განხორციელებასა და სასწავლო პროცესის წარმართვალში, ასევე სად იხილოთ რესურსი ვებგვერდზე თითო სასწავლო ერთეულისთვის

Click me!

მოცემულ გვერდზე იხილავთ წამყავნი უნივერსიტეტების მიერ დაორგანიზებულ, ონლაინ კურსებს, ინგლისურ ენაზე.

კურსები შეგიძლიათ გაიაროთ, როგორც მსმენელებმა უფასოდ. მოცემულია კურსზე გადასასვლელი ლინკები და ინფორმაცია