ვიწყებთ STEAM განათლების პოპულარიზაციას საქართველოში 🙂
STEAM განათლება ნიშნავს შემდეგი მიმართულებებს:
S – Science მეცნიერება
T- Technology ტექნოლოგიები
E – Engineering ინჟინერია
A- Arts ხელოვნება
M – Mathematics მათემატიკა
 
წელს რამდენიმე საჯარო სკოლაში მოხდა STEAM სწავლების პილოტირება, წლების განმავლობაში რამდენიმე კერძო სკოლა უკვე აქტიურად ახორციელებდა STEAM პროექტებს. ასევე ათასწლეულის ფონდი მილენიუმი და ლეონარდო, წლების განმავლობაში ატარებდნენ კონკურსებს, სადაც აჯილდოვებდნენ გამარჯვებულ პროექტებს. წელს საჯარო სკოლის მოსწავლეები და აღნიშნულ პროექტებში გამარჯვებული მოსწავლეები, ყველა ერთან მიწვეულნი იყვნენ SEU-ში.
 

მოცემულ ბმულზე იხილეთ STEAM დავალებების ბანკი, ინსტრუქციბით, დამხმარე რესურსებითა და სიმულაციებით

იხილეთ დავალება
იხილეთ დავალება
იხილეთ დავალება
იხილეთ დავალება
იხილეთ დავალება
მათემატიკის გაკვეთილები
მათემატიკის გაკვეთილები
მათემატიკის გაკვეთილები
მათემატიკის გზამკვლევები