სასკოლო მასალა

მოცემულ გვერდზე გაეცნობით მასალას რომელიც დაგეხმარებათ სასწავლო წლის დაგეგმვაში. თითოეული კლასისთვის იხილავთ:
  •  კლასის კურიკულუმის  მოკლე ფორმას;
  •  კლასის კურიკულუმის ნიმუშს,  თემატურ მატრიცებს და კომპლექსურ დავალებს.
  •  მეთოდური რჩევებსა და რეკომენდაციებს , რომელებიც დაგეხმარებათ სასწავლო პროცესის წარმართვაში;
  • პერიოდულად დაემატება ტესტები, განახლებული დავალებები და რესურსები

                                                        MathLab & STEAM
· თითოეულ კლასში იხილავთ კომპლექსურ დავალებებს, STEAM დავალებებს

· ვიდეო გაკვეთილებში უმეტესად ნაჩვენებია მათემატიკის კავშირი სხვადასხვა დისციპლინებთან, რომელიც ეხმარება STEAM სწავლებას. სიმულაციები დაგეხმარებათ ვიზუალური წარმოდგენების შექმნაში.

· კურიკულუმის (სასკოლო სასწავლო გეგმის) მოკლე ფორმა დაგეხმარებათ ინტეგრირებული დავალებების დაორგანიზებაში.

· STEAM სწავლების დროს, ერთიანდება მინიმუმ ორი დისციპლინა, აქცენტი მეტად გაკეთებულია მათემატიკაზე, ამიტომაც ჰქვია დავალების ბარათს: MathLab & STEAM


 

პირველი კლასი

იხილეთ ვრცლად

მეორე კლასი

იხილეთ ვრცლად

მესამე კლასი

იხილეთ ვრცლად

მეოთხე კლასი

იხილეთ ვრცლად

მეხუთე კლასი

იხილეთ ვრცლად

მეექვსე კლასი

იხილეთ ვრცლად

მეშვიდე კლასი

იხილეთ ვრცლად

მერვე კლასი

იხილეთ ვრცლად

მეცხრე კლასი

იხილეთ ვრცლად

მეათე კლასი

იხილეთ ვრცლად

მეთერთმეტე კლასი

იხილეთ ვრცლად

მეთორმეტე კლასი

იხილეთ ვრცლად

აბიტურიენტებისთვის

იხილეთ ვრცლად

პროფესიული რჩევები მასწავლებლებს

იხილეთ ვრცლად

სკოლამდელი    განათლება

იხილეთ ვრცლად