მარათონი 

მოკლე აღწერა:  რეალური სიტუაციის ფორმულირება
 

რეალურ ცხოვრებაში  ჩვენ ხშირად გვიწევს მართკუთხედებისა თუ კვადრატების  გამოყენება ეზოების, ნაკვეთების თუ მოედნების დაგეგმარებისას.

საინტერესოა შეიძლება თუ არა სხვადასხვა მართკუთხედებისგან დაგეგმარებული ნაკვეთის ფართობის გამოსათვლელი ზოგადი ფორმულის  დაწერა თუ არ ვიცი რომელიმე გვერდი/გვერდები? როგორ? იმისათვის, რომ გავცეთ პასუხი კითხვებს, შეასრულეთ დავალება

გახსენით ვებგვერდი Mathigon Polypad , აირჩიეთ Numbers -> Number Grids

 

მეორე ღილაკით გადახვალთ Phet Colorado-ს ვებგვერდზე და იხილავთ ალგებრულ გამოსახულებებთან დაკავშირებულ  სიმულაციებს

გაეცანით დამხმარე ვიდეო გაკვეთილებს თეორიული ნაწილისთვის, ასევე იხილეთ დამატებითი მასალები

წიგნში მოცემული მასალა შეესაბამება VII კლასით განსაზღვრულ მასალას. ალგებრული გამოსახულებების შესწავლისას ასევე ყურადღება გამახვილებულია იმ მასალაზე რომელიც VIII კლასში იქნება შესასწავლი. (ალგებრული წილადები).

V- VI თავები წიგნიდან

რთული სავარჯიშოები, დიფერენცირებული დავალებები

iSkola დამხმარე რესურსი

CK12 -ის სახელმძღვანელოში განხილულია რთული ნიმუშები. 3.7 ; 3.8 ; 3.10 და 3.11 შესაძლებელია განხილული იყოს VIII და  IX კლასებში;

 

III თავი
ვიდე გაკვეთილები -გამოსახულებები

შემოკლებული გამრავლების ფორმულები, გეომეტრიული წარმოდგენა – ვიდეო ინსტრუქცია; 

ვიდეო მასწავლებლებს

ვიდეოში მოცემულია რეკომენდაციები კომპლექსურ დავალებასთან დაკავშირებული, ასევე როგორ ვიმუშავოთ Phet-ის სიმულაციებით