არითმეტიკული და გეომეტრიული პროგრესია 

მოკლე აღწერა:
 
ინფექციების გავრცელება თანამედროვეობის ერთ-ერთ დიდ პრობლემას წარმოადგენს. ვირუსის გავრცელებისას მნიშნელოვანია გვესმოდეს თუ როგორ ვრცელდება ვირუსი, რა სიჩქარით, რა წესით – რათა მეტი ყურადღება მივაქციოთ უსაფრთხოების ნორმების დაცვას. 
 
მოცემული დავალება ეხება “დაინფიცირება და ჯანმრთელობის აღდგენას”

დავალების შესრულებაში დაგეხმარებათ შემდეგი ვიდეო მასალა: