ავზში სითხის დონის განსაზღვრა

 იცით თუ არა,

 ბენზინ-გასამართ სადგურებში, ცისტერნებს, რომელთაც ძირითადად   ცილინდრის ფორმა აქვს, მიწაში ჰორიზონტალური (დაწვენილი ფორმით)   ათავსებენ. გიფიქრიათ თუ არა, როგორ არის შესაძლებელი ავზში ბენზინის     მოცულობის დადგენა?

თუ მოიძიებთ ინფორმაციას ბენზინ- გასამართ სადგურებზე, შეიტყობთ   სითხის დონის დასადგენ მეთოდს (ჭოკის გამოყენებით), თანამედროვეობაში უკვე არსებოს  ავზში სითხიდ დონის   დადგენის სხვადასხვა საშუალებები.

 მოცემული დავალებით, გავეცნობით როგორ არის შესაძლებელი  ულტრაბგერის  საშუალებით აღიშნული პრობლემის გადაჭრა.ასევე შევისწავლით, თუ როგორ გამოვთვალოთ სითხის მოცულობა ამ     ფორმით განთავსებილი ცილინდრის ავზში.

პრობლემა:  დიდი მოცულობის ავზში სითხის დონის დადგენა

საკვანძო კითხვა: როგორ  არის შესაძლებელი მიწაში განლაგებულ ავზებში სითხის დონის დადგენა თანამედროვე საშუალებებით? როგორ ხდება მოცემული სიტუაციის მათემატიკური მოდელირება?

 • მოიძიო ინფორმაცია , გამოიკვლიო მოცულობის დადგენის მეთოდები , შექმნათ მოწყობილობა, რომელიც   დაადგენს სითხის დონეს ავზში, გადაამუშავებს  მიღებულ ინფორმაციას და მოგვაწვდის სითხის მოცულობის შესახებ ინფორმაციას ავტომატურ რეჟიმში.
 • დაწერო მათემატიკური მოდელი, რომელიც დაგეხმარებათ გამოითვალოთ ავზში დარჩენილი ბენზინის მოცულობას.
 • პროგრამა Geogebra-ში შექმნილი ავზის ვირტუალური მოდელი, და იმსჯელო პროცესზე
 • სურვილისამებრ შექმენით სხვა მოდელი ( მატერიალური ან ელექტრონული რესურსების გამოყენებით)

 

იხილეთ რა რესურსებია საჭირო ულტრაბგერითი გამომსხივებელი და ამრეკლი  სენსორის ასაწყობად.

კვლევისათვის საჭიროა გარკვეული საკითხების შესწავლა მათემატიკის, ფიზიკის კურსიდან, ასევე  ელექტროინჟინერიის საფუძვლების  გაგება.  

პროექტის კეთების ფარგლებში ასევე პასუხი უნდა გასცეთ ინჟინერიასთან დაკავშირებულ კითხვებს:

 • რა არის და როგორ მუშაობს ულტრაბგერითი სენსორი?
 • როგორ ხდება ულტრაბგერითი სენსორის დაკავშირება არდუინოსთან?

რესურსები ულტრაბგერითი საზომი ხელსაწყოს დასამზადებლად

 • მიკროკონტროლერი (arduino) ინტელექტუალური ბარათი AR004 UNO R3 BIG CHIP
 • ციფრული ინდიკატორი თხევადკრისტალური ეკრანი LCD   RC1602A       80.0X36.0MM
 • ელემენტის ბუდე 112 BATT SOCKET 4 X AA 2+2
 • სამონტაჟო დაფა 094 A BREADBORD WB-102   MON.PL 830 PIN
 • ელემენტის ბუდე 1013 BATT SOCKET 9V WITH PLUG
 • ულტრაბგერითი სენსორი (432)
 • სამონტაჟო შემაერთებლები –SH97  40PCS DUPONT WIRE 20CM F
 • სამონტაჟო შემაერთებლები –SH98  40PCS DUPONT WIRE 20CM M
 • სამონტაჟო შემაერთებლები –SH99  40PCS DUPONT WIRE 20CM M

ქვემოთ მოცემული მასალა დაგეხმარებათ, როგორც კომპლექსური დავალების გააკეთებასა და კვლევაში, ასევე ახალი მასალის დაუფლებაში.

MATHIGON -დან გეომეტრიულ ობეიქტებთან დაკავშირებულ ელექტრონულ წიგნს და მასალას, ასევე Geogebra- ს სიმულაციებსა და ვიდეოებს.

ქართულად ENG
სექტორი, სეგმენტი

ქვემოთ მოცემულ ბმულებზე  იხილეთ საინტერესო  რესურსები

 რეკომენდაციები მასწავლებლებს

საგანი ფიზიკა:                     

თემა : მუდმივი დენის კანონები

საკითხთა მინიმუმი:ფიზიკიდან ულტრაბგერა , ბგერის გავრცელება, ექო, ბგერის სიჩქარე

საგანი მათემატიკა

 

საკითხთა მინიმუმი: სივრცულიი ფიგურები, კვეთები, მოცულობა, სექტორი, სეგმენტი

ქვემოთ მოცემულია ვიდეო გაკვეთილები

 1. რა არის არდუინო, როგორ მუშაობს კომპიუტერი?  

 

2. შესავალი პროგრამირებაში, არდუინოს დაპროგრამება ( C ++)

3. BreadBoard მუშაობის პრინციპი

4. LED ნათურის მართვა, არდუინოს მეშვეობით

5. ძრავის მართვა  ARDUINO-ს მეშვეობით

 

6. მანძილის სენსორი

https://youtu.be/MbeCzRY1mZ4

 

7.  ძრავის მართვა

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.