სამი ძმის ამოცანა სახლების დაპროექტებაზე

სამიზნე ცნება:ორიენტირება სივრცეში; ზომა და გაზომვის საშუალებები

მოკლე აღწერა: STEAM დავალება

წარმოიდგინე, რომ ხარ არქიტექტორი და უნდა განახორციელო პროექტი სამი ძმის დაკვეთით. მათ მფლობელობაშია სამი ნაკვეთი და ერთი სახლი ისე, დავალებაში მოცემულია პირობა, როგორ სურს სივრცის ათვისება ძმებს.

დავალება შეგიძლიათ შეასრულოთ და წარმოადგინოთ ნახაზის, მაკეტის ან სასწავლო პროგრამა “მაინკრაფტის” მეშვეობით, ქვემოთ მოცემულია ვიდეო ინსტრუქციები რომელიც დაგეხმარებათ მაინკრაფტით დავალების შესრულებაში.

Minecraft Education Edition-ში მუშაობის ინსტრუქციები 

გაეცანით Geogebra-ს რესურსებს, რომლებიც დაგეხმარებათ მოცულობის და ფართობის გააზრებაში და EduMedia-სიმულაციებს.

ელექტრონული რვეული ინგლისურად