სადენზიფექციო ხსნარის დამზადება 
                        

იცით თუ არა?

როგორ არის შესაძლებელი სახლის პირობებში დამზადებული ხსნარებით პანდემიასთან და ვირუსებთან ბრძოლა?

 • 2019 წლიდან, მსოფლიომ დაიწყო ვირუსთან ბრძოლა, ბროძლის ერთ-ერთ გზად დასახელდა ხელების სადენზიფაქციო ხსნარით დამუშავება, აქედან გამომდინარე დასაწყისში  იყო დეფიციტი სადეზინფექციო ხსნარების,  აღნიშნული პობლემის გადასაჭრელად დაიწყეს ფიქრი როგორც სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებმა ასევე თითოეულმა მოქალაქემ.
 • ერთ-ერთ  პრობლემას წარმოადგენდ,  ყოველდღიური მოხმარების სადენზიფექციო ხსნარი, რომელიც იყო  დეფიციტში. ამიტომ ხალხმა დაიწყო ინფომაციის მოძიება, თუ როგორ იყო შესაძლებელი სახლის პირობებში სადეზინფექციო ხსნარის დამზადება და ვირუსთან ბრძოლა?   რისი ცოდნა იყო საჭირო სადეზინფექციო ხსნარის დასამზადებლად? 
 
21-ე საუკუნეში  მეცნიერები მუშაობენ სხვადასხვა საკვლევ თემებზე.   COVID 19  და პანდემია მსოფლიოსთვის გლობაალურ გამოწვევას წარმოადგენდა. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში დაიწყო სხვადასხვა ვაქციებზე მუშაობა,  კვლევებისა და ექსპერიმენტების დაგეგმვა, ვაქცინის ვალიდაციაზე ზრუნვა.
 • პანდემიის პერიოდში  განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდა  პირად ჰიგიენას, ყველგან იყო გამოკრული აბრები და რეკომენდაციები.
 • აღნიშულ პერიოდში ცნობილი გახდა, რომ 70%-იანი ხსნარით ხელების დეზინფეცირებით, შესაძლებელი იყო ვირუსთან ბრძოლა. მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის გამოწვევა იყო 70%-იანი ხსნარის დამზადება, და იმის გარკვევა თუ რას ნიშნავს 70%-იანი ხსნარი
საკვლევი კითხვა: 
არის  თუ არა  შესაძლებელი სახლის პირობებში 70%-იანი სადენზიფექციო ხსნარის დამზადება? 
 • დაადგინო რას ნიშნავს 70%-იანი ხსნარი?

 • მოიძიო რეცეპტი, რომლითაც შესაძლებელი იქნება ხსნარის დამზადება

 • დაადგინო, რამდენი მლ წყალი უნდა დავუმატოთ 100 მლ სამედიცინო სპირტს (95%- იანი), რომ მივიღოთ 70%_ანი ხსნარი?

 • თუ გინდა დაამზადო 10 ლიტრი ხსნარი შენ მიერ შერჩეული რეცეპტით რა რაოდენობით უნდა აიღო თითოეული ინგრედიენტი დასაწყისში?

 • გამოიანგარიშეთ, რა დაგიჯდათ ხსნარის დამზადება?

 • შეადარეთ ხსნარის დამზადებისას დახარჯული თანხა იმავე კონცენტრაციისა და რაოდენობის ხსნარის ღირებულებას აფთიაქში.

 • რამდენი პროცენტით ნაკლებია ხსნარის სახლში დამზადებისას გაწეული ხარჯი იმავე ხსნარის სააფთიაქო ღირებულებასთან შედარებით?

 • დააორგანიზე ინფორმაცია ლაბორატორიულ ფურცელში, რომელშიც აღწერ თითოეულ ეტაპს, გამოთვლებს, შეგიძლია წარმოადგინო პროცესის. 

  აღმწერი ფოტო ან ვიდეო მასალა.

 • ჩაწერეთ ხნარში სპირტის წილის დასადგენად ზოგადი ფორმულა. ვთქვათ, A მილილიტრ  x%-იან სპირტის ხსნარში, რამდენი მილილიტრია სპირტი?  ჩააწერეთ გამოსახულება;თუ მაქვს 2 ლიტრი 67%-იანი სპირტის ხსნარი, რამდენი  მილილიტრია სპირტი?

 • x%-იან სპირტის სნარში, თუ სპირტის წილი არის B მილილისტი, რამდენი მილილიტრი იქნება ხსნარი? ჩააწერეთ გამოსახულება; თუ 75%-იან ხსნარში, სპირტის წილი არის 120 მილილიტრი, გამოიანგარიშეთ რამდენი მილილიქტრი იქნება ხსნარი

დაამზადეთ ხსნარი სახლის პირობებში, ნაშრომი წარმოადგინე პრეზენტაციის ( power point-ის) სახით, სასურველია წარმოადგინო ვიდეო ან ფოტო მასალა, ხსნარის დამზადების პროცესი

ნაშრომში / ნაშრომის პრეზენტაციისას ხაზგასმით წარმოაჩინეთ:

 • აღწერე, როგორ გამოითვალე თითოეული ნივთიერების რაოდენობა და

  პროცენტული წილი?

 • იმსჯელე, შენს მიერ არჩეული ხერხის უპირატესობაზე. რა პროპორციით განაზავე ნივთიერებები? ახსენი შენი არჩევანი.

 • როგორ გამოთვალე ხსნარში თითოეული ნივთიერების რაოდენობა და

  პროცენტული წილი?

 • იმსკელე რამდენად ხარჯთეფექტურია ხსნარის სახლის პირობებში დამზადება?

.

 

იხილეთ სხვადასხვა გადაცემები, რომელშიც საუბარია ხსნარის დამზადებაზე.

მაალები ხსნარის დასამზადებლად მასალა

ქვემოთ მოცემულ ბმულებზე  იხილეთ საინტერესო  რესურსები

ქვემოთ მოცემულია ვიდეო გაკვეთილები

 1. რა არის არდუინო, როგორ მუშაობს კომპიუტერი?  

 

2. შესავალი პროგრამირებაში, არდუინოს დაპროგრამება ( C ++)

3. BreadBoard მუშაობის პრინციპი

4. LED ნათურის მართვა, არდუინოს მეშვეობით

5. ძრავის მართვა  ARDUINO-ს მეშვეობით

 

6. მანძილის სენსორი

https://www.youtube.com/watch?v=MbeCzRY1mZ4

 

7.  ძრავის მართვა

 

 

 

1 . Intro. Thinkerpad Circuit

2. Lesson 2 – Create a New Circuit | Tinkercad Circuits Lesson Plan

3. Build a Basic LED Circuit | Tinkercad Circuits Lesson Plan

4. Add an Arduino and a Breadboard | Tinkercad Circuits Lesson Plan

5.Blink an LED | Tinkercad Circuits Lesson Plan

6. Add a Second LED | Tinkercad Circuits Lesson Plan

7. Light Show | Tinkercad Circuits Lesson Plan

8.Registers | Tinkercad Circuits Lesson Plan

 

 

ქვემოთ მოცემულია ვიდეო გაკვეთილების ბმულები, როგორც ფიზიკიდან ასევე ქიმიიდან. ვიდეო გაკვეთილებით შეძლებთ როგორც წინარე ცოდნის გახსენებას ასევე ცოდნის გაღმავებას.

წინაღობის დამოკიდებულება გამტარის თვისებებზე. ომის კანონი

 

 

 

ელექტრული დენი – ელექტრული დენის არსებობის პირობები

 

ქიმია

წინარე წოდნა, ატომის აღნაგობა VII კლასი

X კლასი

 

 

 

 რეკომენდაციები მასწავლებლებს

საგან მათემატიკა

 • პოცენტი
 • პროპორცია, ფართობა

საგანი ქიმია/საკითხები:

 • ხსნარები

იხილეთ დამხმარე მასალა მასწავლებლებისთვის

თემატური მატრიცა

ზემოთ მოცემულია  ვიდეო ლექცია, თუ როგორ არის შესაძლებელი სიმულაციების გამოყენება.

ქვემოთ მოცემულია  ვიდეოში განხილული სიმულაციების ბმულები  

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=pol_kremik&l=en 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=pol_generace&l=en 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=pol_pohyb_der&l=en 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=pol_polovodice&l=en 

 

1 . Intro. Thinkerpad Circuit

2. Lesson 2 – Create a New Circuit | Tinkercad Circuits Lesson Plan

3. Build a Basic LED Circuit | Tinkercad Circuits Lesson Plan

4. Add an Arduino and a Breadboard | Tinkercad Circuits Lesson Plan

5.Blink an LED | Tinkercad Circuits Lesson Plan

6. Add a Second LED | Tinkercad Circuits Lesson Plan

7. Light Show | Tinkercad Circuits Lesson Plan

8.Registers | Tinkercad Circuits Lesson Plan