მარტივი სქემები სიბრტყეზე 

დავალება: ვირტუალური ფერმა ;

მოკლე აღწერა:

როგორ არის შესაძლებელი, რომ  ბება-ბაბუამ დაიცვას შინაური ცხოველები მგლის ან გარეული ცხოველებისაგან? იმისათვის, რომ ამ კითხვას გავცეთ პასუხი, გაეცანით დავალებას:

დავალების შესრულებაში დაგეხმარებთ შემდეგი ვიდეო ინსტრუქციები: