კვადრატული სამწევრი

მოკლე აღწერა:

STEAM  დავალება

ასევე გაეცანით დამხმარე ვიდეო გაკვეთილებს თეორიული ნაწილისთვის: