კანონზომიერება, გამრავლება

 კომპლექსური დავალება: მხიარული სტარტები

მოკლე აღწერა:   მათემატიკა და სპორტი

სკოლაში დაიგეგმა მხიარული სტარტები, თამაშის წესები გაიწერა შემდეგნაირად. მოსწავლეების რაოდენობა გაიყო ორ ნაწილად, თითო ჯგუფში იყო 10-10 მოსწავლე. მხიარული სტარტების პირობა მდგომარეობდა შემდეგში, დიდი ყუთში იყო ფერად-ფერადი ბურთები. თამაში ტარდებოდა 3 ტურად.

იმისათვის, რომ გაიგოთ მეტი თამაშის წესებზე გაეცანით დავალებას
 
ასევე გაეცანით დამხმარე ვიდეო გაკვეთილებს თეორიული ნაწილისთვის:

ხანის აკადემია

მოცემულ ბმულზე იხილავთ გამრავლებასა და გაყოფასთან დაკავშირებულ მასალას, კონკრეტულად:

  • ვიდეო ახსნებს
  • აქტივობებს
  • ქვიზებს
გამრავლება- გაყოფა