ქალაქის დაგეგმარება

მოკლე აღწერა:  

ზოგიერთ ქალაქს ძალიან საინტერესო დაგეგმარება აქვს, ინჟინრები დაგეგმარებისას ხშირად იყენებენ გეომეტრიულ ფიგურებს. 

ინტერნეტის მეშვეობით მოიძიეთ თქვენთვის სასინტერესო  2-3 ქალაქის გეგმა და აღწერეთ როგორ არის დაგეგმარებული.

იმისათვის, რომ პასუხები გავცეთ დავალების კითხვებს გაეცანით დავალების პირობას სრულად, ასევე  უყურეთ დამხმარე ვიდეო გაკვეთილებს თეორიული ნაწილისთვის:
ხანის აკადემია
ტესტები, ქვიზები