კლასის მართვა

მოცემულ ბმულზე იხილავთ ეფექტურ რჩევებს  კლასის მართვასა და დისციპლინასთან დაკავშირებულ. კლასის მართვის გარეშე ნებისმიერ გასწავლებლებს გაუჭრდება სწავლების პროცესის წარმართვა და მაღალ შედეგზე გასვლა. 

საკითხავი მასალა

Solo Taxsonomy – სოლო ტაქსონომია

მოცემულ მისამართზე ნახავთ მასალა როგორ  არის შესაძლებელი შეფასება  სოლო ტაქსონომიის გამოყენებით
საკითხავი მასალა

Geogebra

მოცემულ ლინკებზე გაეცანით Geogebra აქტივობებსა და სიმულაციებს
Geogebra 1

Symbolab

კალკულატორი, ნაბიჯ ნაბიჯ ამოხსნებით
Symbolab