მზის ენერგია და მისი უპირატესობები

სამიზნე ცნება: მონაცემები

მოკლე აღწერა: STEAM დავალება

მეცნიერების შეფასებით, დედამიწის მიერ ერთ დღეში მიღებული მზის ენერგია საკმარისია 30 წლის განმავლობაში ჩვენი ამჟამინდელი ენერგეტიკული საჭიროებების უზრუნველსაყოფად! სხვადასხვა დარგის ინჟინრები ქმნიან ისეთ ტექნოლოგიებს, რაც ხელს შეუწყობს ჰაერის დაბინძურების შემცირებას და განახლებადი ენერგიების გამოყენებას.

რას ნიშნავს განახლებადი ენერგიის წყაროები?

რომელია მზის ენერგიის გამოყენების პასიური და აქტიური მეთოდები? როგორ ხდება კვლევის და ექსპერიმენტის დაგეგმვა ? რატომ არის საჭირო მონაცემთა შეგროვება, დაჯგუფება, და თვალსაჩინოდ წარმოდგენა?

იმისათვის, რომ ზემოთ მოცემულ კითხვებს გასცეთ პასუხი იხილეთ დავალების პირობა.

მოცემულია დამატებითი საკითხავი მასალა, რომელიც დაგეხმარებათ დავალების შესრულებაში.

გთავაზობთ ინფორმაციას ინგლისურ ენაზე :