სპორტსმენების ანალიზი

მოკლე აღწერა:  

შეჯიბრის ტიპის სპორტის სახეობები  ძალიან პოპულარულია მთელს მსოფლიოში. წარმატებულ სპორტსმენად გახდომის აუცილებელი პირობაა დაუღალავი ფიზიკური ვარჯიში, ინსტიქტებისა და ფიზიკური ძალის განვითარება, რომელიც სპორტის კონკრეტული სახეობისათვის არის შესაბამისი და საჭირო. არანაკლებ მნიშვნელოვანია, გვქონდეს ინფორმაცია სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი კვლევების შესახებ სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში.

იმისათვის, რომ პასუხები გავცეთ დავალების კითხვებს გაეცანით დავალების პირობას სრულად, ასევე  უყურეთ დამხმარე ვიდეო გაკვეთილებს თეორიული ნაწილისთვის: