მსგავსება, ტრიგონომეტრიული თანაფარდობა

მოკლე აღწერა:

“დიდი ტრიგონომეტრიული კვლევა” ამ სახელით მოიხსენებენ პროექტს, რომელიც მიმდინარეობდა 68 -69 წლის განმავლობაში ( 1802-1871 წლებში) და რომლის მიზანიც იყო დაედგინათ “ევერესტის” სიმაღლე;

ჩვენს წელთაღრიცხვამდე ეგვიპტელებმა მსგავსების გამოყენებით შეძლეს პირამიდების სიმაღლის დადგენა.

როგორ შეძლეს საუკუნეები წინ ტექნოლოგიების განვითარებმდე მიუვალ ადგილებში მწვერვალების სიმაღლის დადგენა? როგორ ფიქრობთ რამდენად ზუსტად იქნებოდა შესაძლებელი გამოთვლები წარმოება? იმისათვის რომ მოცემულ კითვებს გასცეთ პასუხი გთავაზობთ კომპელქსურ დავალებას: მიუვალი ადგილის გაზომვა , მთის სიმაღლის დადგენა

ასევე გაეცანით დამხმარე ვიდეო გაკვეთილებს თეორიული ნაწილისთვის: