ორიენტაცია სიბრტყეზე

კომპლექსური დავალება:   STE(A)M დავალება

მოკლე აღწერა:  

შექმენი შენთვის სასურველი გარემო.  აღწერე როგორ არის შესაძლებელი ერთი ადგილიდან მეორემდე მისვლა, აღწერე გზა და იფიქრე, როგორ უნდა დააგეგმარო სავალი ბილიკები რომ გადაადგილება ერთი  ობიექტიდან მეორემდე  იყოს  ადვილი  და უსაფრთო. 

შესაძლებელია დავალების შესრულება ტექნოლოგიების გამოყენებით

სასწავლო რესურს „ვსწავლობ თამაშით“ მეშვეობით შეგიძლიათ შექმნათ სასურველი გარემო.

ვსწავლობთ თამაშით

ვიზუალური პროგრამირების მეშვეობით შეგიძლიათ აღწეროთ როგორ არის შესაძლებელი ერთი ობიექტიდან მეორემდე მისვლა

ვიზუალური პროგრამირება

მუშაობის პროცესში ამოხსენით სახალისო ამოცანები