პროცენტი , ფინანსური მათემატიკის საწყისები

მოკლე აღწერა: 
 
ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხშირად ადამიანები აკეთებენ დანაზოგს, ან ბანკიდან იღებენ სესხს, ან აკეთებენ ინვესტირებას.რომელი მეტად მომგებიანია ანაბარზე თანხის დადება თუ ინვესტირება? რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება თანხის ანაბარზე დადების დროს ან ინვესტირებისას? იმისათვის, რომ ამ კითხვას გავცეთ პასუხი შეასრულეთ დავალება
იმისათვის, რომ პასუხები გავცეთ ზემოთმოცემულ კითხვებს გაეცანით დავალებას
ასევე გაეცანით დამხმარე ვიდეო გაკვეთილებს თეორიული ნაწილისთვის:

დამატებითი რესურსები