კვადრატული ფესვი

კომპლექსური დავალება: თამაშის მომგებიანი სტრატეგიის შემუშავება 

მოკლე აღწერა:      სამაგიდო თამაშები მოიცავს თამაშების ისეთ კატეგორიას რომელიც ითამაშება დაფაზე ან მაგიდაზე სათამაშო ფიგურების გამოყენებით. ზოგიერთი   სამაგიდო თამაშები შემოეჩენილია უძველესი დროიდან როგორიცაა ნარდი, ჭადრაკი და ა.შ. 

  მოცემულ დავალებაში შენ გაეცნობით ახალ თამაშს, რომელიც საგანგებოდ შენთვისთვის და შენი მეგობრებისთვისაა შექმნილი. შენ უნდა შეიმუშაო ისეთი  სტრატეგია, რომელიც  თამაშის დროს წარმატებას მოგიტანს.

ქვემოთ მოცემულია ვიდეო გაკვეთილები, რომელიც დაგეხმარება განვლილი  მასალის შეჯამებისა და გახსენებისთვის.