პაროლის დაყენება

მოკლე აღწერა:  

გიფიქრიათ თუ არა როდესმე თუ როგორ არის შესაძლებელი პაროლის დასაყენებელი ალგორითმის შექმნა? ან დაყენებული პაროლის გამოცნობა? 

იმისათვის, რომ პასუხები გავცეთ დავალების კითხვებს გაეცანით დავალების პირობას სრულად, ასევე  უყურეთ დამხმარე ვიდეო გაკვეთილებს თეორიული ნაწილისთვის:
ხანის აკადემია
ტესტები, ქვიზები
თავი 1 - რიცხვები