მთავარი   მოძრავი მანქანის დამზადება

მოკლე აღწერა:  STEAM დავალება 
 
როგორ არის შესაძლებელია მოძრავი მანქანის დამზადება? რაზე არის დამოკიდებული მოძრაობა? როგორ ვადგენთ რამდენად სწრაფია მანქანა? 
იმისათვის, რომ პასუხები გავცეთ ზემოთმოცემულ კითხვებს,  გაეცანით დავალებას.
 
ქვემოთ მოცემულია დამხმარე ვიდეო ინსტრუქციები, რომელიც დაგეხმარებათ სასურველი მანქანის მოდელის დამზადებაში. დავალების  შესრულების შემდეგ, შესაძლებელია მოეწყოს ნამუშევრების გამოფენა. 

მანქანის დამზადება შესაძლებელია ჩხირების, გასაბერი ბურთისა  და წებოს მეშვეობით;

შედარებით რთული ვერსია                                                                                               

მანქანის დამზადება შესაძლებელია პლასტმასის ბოთლებისაგან – იხილეთ ინსტრუქცია

მოძრაობის აღწერა – კავშირი ბუნებასთან                         (ბუნებისმეტყველებასთან)

STEM- ფორუმი

მანქანების გამოფენა და მარათონის ორგანიზება

ამოცანები მოძრაობაზე                                                                                                   ბუნებისმეტყველება (ბუნება)