ნარჩენების მართვა

სამიზნე ცნება: მონაცემები, დიაგრამა
მოკლე აღწერა:  პროექტი
 

ნარჩენების რაოსენობა დღითიდღე იზრდება, შესაბამისად, მსოფლიოს სჭირდება ნარჩენების მართვასთან სწორი მიდგომა, რათა უამრავი პრობლემა აიცილოს თავიდან.  

ამ დავალებაში შენ შეგიძლია შეაგროვო მონაცემები ნარჩენების შესახებ, დაამუშავო და დამუშავებული მონაცემების საფუძველზე  გააკეთო ანალიზი ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით.

ქვემოთ მოცემულია ვიდეო ინსტრუქცია, რომელიც დაგეხმარებათ დავალების შესრულებაში..