პელტიეს ელემენტი

იცით თუ არა?

როგორ არის შესაძლებელი ელექტროენერგიის მიღება, რომლის გარეშეც წარმოუდგენელია ჩვენი ყოველდღიურობა?  გსმენიათ თუ არა პელტიეს ელემენტზე და ენერგიის  მიღების ალტერნატიულ გზებზე?

ფრანგი მეცნიერი, ჟან პელტიე რომელიც სხვადასხვა მოვლენების შესწავლით იყო დაკავებული 13 წლის ასაკიდან, ერთ დღსაც აღმოაჩინა ელექტროენერგიის წარმოქმნის  სხვა წყარო და შესაძლებლობა; მან გამოიგონა მოწყობილობა, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი გახდა ელექტროენერგიის მიღება სითბური ენერგიისგან. მოგვიანებით, აღნიშნულ მოწყობილობას პელტიეს ელემენტი ეწოდა.
21 – ე საუკუნეში განისაზღვა გლობალური გამოწვევები და მიზნები, რომლის მიღწევა აუცილებელია უკეთესი და მდგრადი მომავლისათვის; ერთ-ერთი მიზანი ეხება ხელმისაწვდომ და მდგრად ენერგიას. თქვენი და ჩვენი მიზანია, ვიზრუნოთ უკეთესი მომავლისთვის,  ვიზრუნოთ ენერგიის ალტერნატიულ წყარეობზე, რათა მომავალში ენერგია იყოს ყველასათვის ხელმისაწვდომი,  მოვიხმაროთ განახლებადი ენერგია, გაიზარდოს ენერგოეფექტურობა და განვითარდეს ტექნოლოგიები.
 
21-ე საუკუნეში  მეცნიერები მუშაობენ სხვადასხვა საკვლევ თემებზე. თქვენთვის ამ ეტაპზე საინტერესო იქნება იკვლიოთ, არის თუ არა შესაძლებელი ენერგიის მიღება სხვადასხვა წყაროებიდან.  
 
საკვლევი კითხვა: 
არის  თუ არა  შესაძლებელი ელეტრო ენერგიის მიღება სითბური ენერგიის გარდაქმნით ? როგორ?

შენი დავალებაა: 

 • მოიძიო ინფორმაცია და გამოიკვლიო ენერგიის ალტერნატიული წყაროები
 • დაამზადო მოწყობილობა პერტიეს ელემენტის გამოყენებით,რომელის საშუალებითაც შესაძლებელი იქნება ელ. ენერგიის მიღება
 • დაადგინო პერტიელ ელემენტით მიღებული ენერგიის  სიმძლავრე და ხარჯთფექტურობა
 • შეადარო სხვადასხვა ენერგიის მიღების წყაროებს და ისაურბო ხელმისაწვდომობაზე
 • დაადგინო როდის არის ეფექტური პელტიეს ელემენტის გამოყენება

ნაშრომის  პრეზენტაციისას იმსჯელეთ:

 • რა როლს ასრულებს ენერგიის გარდაქმნაში ნახევარგამტარების ფიზიკური და ქიმიური თვისებები ;
 •  როგორ შექმენი თერმოელექტრული გენერატორი ნახევარგამტარების  და სითბური ენერგიის თვისებების გათვალისწინებით?
 •  მოწყობილობის  ფიზიკურ მახასიათებლებზე, ელ. ენერგიის მიღების თითოეული   გზის  უპირატესობებზე და   გამოყენების მიზნობრიობაზე.

დავალების შესრულების პროცესში დაგეხმარება შემდეგი რესურები

შიგა წვისი ძრავა,  ნახევარგამტარები                             ელექტრული მოვლენები                                                           ატომის აღნაგობა

ქვემოთ მოცემულია ვიდეო ინსტრუქციები, ასევე ქართველი მოსწავლეების მიერ დამზადებული მოდელი და მიღწევები

პელტიეს ელემენტი

კვლევისათვის საჭირო გარკვეული საკითხების შესწავლა ფიზიკისა და ქიმიის კურსიდან,  საკითხების შესწავლასთან ერთად დასამზადებელია ორი მოდელი, რომლის ანალიზისა და შედარების საფუძველზე გასაკეთებელია დასკვნა

ნაბიჯი 1:  პირველი მოდელის დამზადება:

პელტიეს ელემენტზე დაფუძნებული თერმოელექტრული გენერატორის ექსპერიმენტული ნიმუშის წარმოება. (სანთელით და რადიატორით).

 ნაბიჯი  2. კვლევა

 თერმოელექტრული გენერატორის   მახასიათებლების კვლევა;

 ნაბიჯი   3.მეორე მოდელის დამზადება

პელტიეს ელემენტზე დაფუძნებული თერმოელექტრული გენერატორის ექსპერიმენტული ნიმუშის წარმოება. (ცხელი და ცივი წყლით).

ნაბიჯი 4: 

მეორე მოდელის -თერმოელექტრული    გენერატორის მახასიათებლების კვლევა.

ნაბიჯი 5.

პირველი და მეორე მოდელის მახასიათებლების შედარება და ანალიზი.

 

პელტიეს ელემენტის დასამზადებელი რესურსები:

მოდელი 1

 1. პელტიეს ელემენტი TES1-12706.
 2. რადიატორი.
 3. სანთელი;  სასანთლე სახურავით.
 4. სამაკეტო დაფა 4.6×3.4×0.8სმ (8515)
 5. სამონტაჟო შემაერთებლები –SH98 40PCS DUPONT WIRE 20CM M
 6. შუქდიოდი 620 LDXX-PW PURE-W. 3.2V 1.2W
 7. მულტიმეტრი.

მოდელი 2

 1. პელტიეს ელემენტი TES1-12706.
 2. ლითონის ორი ფირფიტა
 3. DC ძრავი
 4. შუქდიოდი 620 LDXX-PW PURE-W.
 5. 2V 1.2W
 6. სამაკეტო დაფა
 7. მიმყვანი სადენები
 8. ორი ჭიქა სხვადასხვა ტემპერატურის წყლისათვის
 9. მულტიმეტრი

ქვემოთ მოცემულ ბმულებზე  იხილეთ საინტერესო  რესურსები

ქვემოთ მოცემულია ვიდეო გაკვეთილები

 1. რა არის არდუინო, როგორ მუშაობს კომპიუტერი?  

 

2. შესავალი პროგრამირებაში, არდუინოს დაპროგრამება ( C ++)

3. BreadBoard მუშაობის პრინციპი

4. LED ნათურის მართვა, არდუინოს მეშვეობით

5. ძრავის მართვა  ARDUINO-ს მეშვეობით

 

6. მანძილის სენსორი

https://www.youtube.com/watch?v=MbeCzRY1mZ4

 

7.  ძრავის მართვა

 

 

 

1 . Intro. Thinkerpad Circuit

2. Lesson 2 – Create a New Circuit | Tinkercad Circuits Lesson Plan

3. Build a Basic LED Circuit | Tinkercad Circuits Lesson Plan

4. Add an Arduino and a Breadboard | Tinkercad Circuits Lesson Plan

5.Blink an LED | Tinkercad Circuits Lesson Plan

6. Add a Second LED | Tinkercad Circuits Lesson Plan

7. Light Show | Tinkercad Circuits Lesson Plan

8.Registers | Tinkercad Circuits Lesson Plan

 

 

ქვემოთ მოცემულია ვიდეო გაკვეთილების ბმულები, როგორც ფიზიკიდან ასევე ქიმიიდან. ვიდეო გაკვეთილებით შეძლებთ როგორც წინარე ცოდნის გახსენებას ასევე ცოდნის გაღმავებას.

წინაღობის დამოკიდებულება გამტარის თვისებებზე. ომის კანონი

 

 

 

ელექტრული დენი – ელექტრული დენის არსებობის პირობები

 

ქიმია

წინარე წოდნა, ატომის აღნაგობა VII კლასი

X კლასი

 

 

 

 რეკომენდაციები მასწავლებლებს

საგანი ფიზიკა/საკითხები:

 • მუდმივი დენის კანონები
 • სითბური ენერგია

საგანი ქიმია/საკითხები:

 • ატომის აღნაგობა

ელექტრული დენი ნახევარგამტარებში

იხილეთ ვიდეო ინსტრუქცია, თუ როგორ არის შესაძლებელი სიმულაციებთან მუშაობა და სიმულაცლების ბმულები

TEAMS-ვიდეო ინსტრუქციის ბმული

ზემოთ მოცემულია  ვიდეო ლექცია, თუ როგორ არის შესაძლებელი სიმულაციების გამოყენება.

ქვემოთ მოცემულია  ვიდეოში განხილული სიმულაციების ბმულები  

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=pol_kremik&l=en 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=pol_generace&l=en 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=pol_pohyb_der&l=en 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=pol_polovodice&l=en 

 

1 . Intro. Thinkerpad Circuit

2. Lesson 2 – Create a New Circuit | Tinkercad Circuits Lesson Plan

3. Build a Basic LED Circuit | Tinkercad Circuits Lesson Plan

4. Add an Arduino and a Breadboard | Tinkercad Circuits Lesson Plan

5.Blink an LED | Tinkercad Circuits Lesson Plan

6. Add a Second LED | Tinkercad Circuits Lesson Plan

7. Light Show | Tinkercad Circuits Lesson Plan

8.Registers | Tinkercad Circuits Lesson Plan