ბრტყელი ფიგურები და მათი ზომები

კომპლექსური დავალება: მიუვალი ადგილის გაზომვა და მთის სიმაღლის დადგენა.

მოკლე აღწერა:  

წარმოიდგინეთ, რომ თქვენც ხართ ექსპედიციის წევრი და შეადგინეთ გეგმა, როგორ არის შესაძლებელი მთის, მაღალი შენობის გაზომვა, ასევე მოიფიქრეთ როგორ დაადგენდით ორ მიუწვდომელ წერტილს შორის მანძილს?

მოცემულ ვიდეოეოებში  იხილეთ ინსტრუქციები და კონკრეტული რჩევები რომელიც დაგეხმარებათ კომპელქსური დავაების შესრულებაში