იხილეთ Microsoft Form-ში აწყობილი  ტესტები, ასევე მოცემული ვიდეო ინსტრუაცია,  დაგეხმარებათ ტესტირების ორგანიზებაში.

მათემატიკის ტესტები – მიმართულებების და კლასების მიხედვით

 

IV -კლასის ტესტები, მათემატიკა

ბმულის გახნის შემდეგ შეგიძლიათ ტესტის ასლის გაკეთება, თქვენს ანგარიშში გადატანა.

ტესტირების წინ, მიეცით მოსწავლეებს ბმული, შედეგები მოვა თქვენი მეილის დრაივზე.

IV კლასი - რიცხვები და ალგებრა IV კლასი - გეომეტრია და ზომები IV კლასი- მონაცემები, სტატისტიკა და ალბათობა
VIII -კლასის ტესტები, მათემატიკა

ბმულის გახნის შემდეგ შეგიძლიათ ტესტის ასლის გაკეთება, თქვენს ანგარიშში გადატანა.

ტესტირების წინ, მიეცით მოსწავლეებს ბმული, შედეგები მოვა თქვენი მეილის დრაივზე.

VIII კლასი - რიცხვები VIII კლასი - ალგებრა VIII კლასი - გეომეტრია და ზომები VIII კლასი - სტატისტიკა და ალბათობა

ბუნებისმეტყველების ტესტები

IV -კლასის ტესტები

ბმულის გახნის შემდეგ შეგიძლიათ ტესტის ასლის გაკეთება, თქვენს ანგარიშში გადატანა.

ტესტირების წინ, მიეცით მოსწავლეებს ბმული, შედეგები მოვა თქვენი მეილის დრაივზე.

IV კლასი - რიცხვები და ალგებრა IV კლასი - გეომეტრია და ზომები IV კლასი- სტატისტიკა და ალბათობა
VIII -კლასის ტესტები

ბმულის გახნის შემდეგ შეგიძლიათ ტესტის ასლის გაკეთება, თქვენს ანგარიშში გადატანა.

ტესტირების წინ, მიეცით მოსწავლეებს ბმული, შედეგები მოვა თქვენი მეილის დრაივზე.

VIII კლასი - რიცხვები და ალგებრა VIII კლასი - გეომეტრია და ზომები VIII კლასი - სტატისტიკა და ალბათობა

ფიზიკის ტესტები

 

VIII -კლასის ტესტები, ფიზიკა

ბმულის გახნის შემდეგ შეგიძლიათ ტესტის ასლის გაკეთება, თქვენს ანგარიშში გადატანა.

ტესტირების წინ, მიეცით მოსწავლეებს ბმული, შედეგები მოვა თქვენი მეილის დრაივზე.

VIII კლასი - ფიზიკა, ვარიანტი 1

ბიოლოგიის ტესტები

 

VIII -კლასის ტესტები, ბიოლოგია

ბმულის გახნის შემდეგ შეგიძლიათ ტესტის ასლის გაკეთება, თქვენს ანგარიშში გადატანა.

ტესტირების წინ, მიეცით მოსწავლეებს ბმული, შედეგები მოვა თქვენი მეილის დრაივზე.

VIII კლასი - ბიოლოგია, ვარიანტი 1

ქიმიის ტესტები

 

VIII -კლასის ტესტები, ქიმია

ბმულის გახნის შემდეგ შეგიძლიათ ტესტის ასლის გაკეთება, თქვენს ანგარიშში გადატანა.

ტესტირების წინ, მიეცით მოსწავლეებს ბმული, შედეგები მოვა თქვენი მეილის დრაივზე.

VIII კლასი - ქიმია, ვარიანტი 1

მოცემულ ნაწილში, იხილავთ TIMSS- ის ოფიციალურ დავალებების კრებულს. რომელიც არაკომერციულია

TIMSS-ის შეფასება

TIMSS- ოფიციალური კრებულები

TIMSS – 2011- 2015 წლის დავალებებისგან შექმნილი კრებული პასუხებით.

კრებული არ არის კომერციული მიზნებისთვის განკუთვნილი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც დამხმარე მასალა.

კრებულის გამოქვეყნების მიზანი საქართველოს სკოლებში მათემატიკური  წიგნიერების პოპულარიზაციაა. კრებული მასწავლებლებსა და მოსწავლეებს უკეთ გააცნობს საერთაშორისო სტანდარტებით შექმნილი ტექსტური დავალებების ფორმატსა და შინაარსს; საშუალებას მისცემს, ივარჯიშონ მათ გამოყენებაში, გადაამოწმონ და გაიღრმავონ ცოდნა.

პ.ს. 86- გვერდიდან იწყება მე- 8 კლასის დავალებები

TIMSS დავალებების კრებული პასუხებით