იხილეთ Microsoft Form-ში აწყობილი  ტესტები, ასევე მოცემული ვიდეო ინსტრუაცია,  დაგეხმარებათ ტესტირების ორგანიზებაში.

მითითება:

ტესტირების დაწყების წინ გთხოვთ უყურეთ ვიდეო, გააკეთეთ ტესტის ასლი და გადაიტანეთ თქვენი მეილის ანგარიშში, წინააღმდეგ შემთხვევაში Submit ღილაკი არ იმუშავებს, ასევე submit  ღილაკი აქტიურდება ძნელად თუ ინტერნეტია სუსტი სკოლაში, ამიტომ ტესტის დაწყებამდე შეამოწმეთ გააქტიურებულია თუ არა ღილაკი.

გმადლობთ

მათემატიკის ტესტები – მიმართულებების და კლასების მიხედვით

 

ბმულის გახნის შემდეგ შეგიძლიათ ტესტის ასლის გაკეთება, თქვენს ანგარიშში გადატანა.

ტესტირების წინ, მიეცით მოსწავლეებს ბმული, შედეგები მოვა თქვენი მეილის დრაივზე.

IV კლასი - რიცხვები და ალგებრა IV კლასი - გეომეტრია და ზომები IV კლასი- მონაცემები, სტატისტიკა და ალბათობა

ბმულის გახნის შემდეგ შეგიძლიათ ტესტის ასლის გაკეთება, თქვენს ანგარიშში გადატანა.

ტესტირების წინ, მიეცით მოსწავლეებს ბმული, შედეგები მოვა თქვენი მეილის დრაივზე.

VIII კლასი - რიცხვები VIII კლასი - ალგებრა VIII კლასი - გეომეტრია და ზომები VIII კლასი - სტატისტიკა და ალბათობა

ბუნებისმეტყველების ტესტები

ბმულის გახნის შემდეგ შეგიძლიათ ტესტის ასლის გაკეთება, თქვენს ანგარიშში გადატანა.

ტესტირების წინ, მიეცით მოსწავლეებს ბმული, შედეგები მოვა თქვენი მეილის დრაივზე.

IV კლასი - ბუნებისმეტყველება, 2011 წელი (20 კითხვა) IV კლასი - ბუნებისმეტყველება, 2015 წელი (15 კითხვა)

ფიზიკის ტესტები

 

ბმულის გახნის შემდეგ შეგიძლიათ ტესტის ასლის გაკეთება, თქვენს ანგარიშში გადატანა.

ტესტირების წინ, მიეცით მოსწავლეებს ბმული, შედეგები მოვა თქვენი მეილის დრაივზე.

ტესტში შეიძლება იყოს არაპროგრამული კითხვებიც

VIII კლასი - ფიზიკა, ვარიანტი 1 - 2011 წელი

ბმულის გახნის შემდეგ შეგიძლიათ ტესტის ასლის გაკეთება, თქვენს ანგარიშში გადატანა.

ტესტირების წინ, მიეცით მოსწავლეებს ბმული, შედეგები მოვა თქვენი მეილის დრაივზე.

VIII კლასი - ფიზიკა, ვარიანტი -2015 წელი

ბმულის გახნის შემდეგ შეგიძლიათ ტესტის ასლის გაკეთება, თქვენს ანგარიშში გადატანა.

ტესტირების წინ, მიეცით მოსწავლეებს ბმული, შედეგები მოვა თქვენი მეილის დრაივზე.

VIII კლასი - ფიზიკა, ნიმუში, მსგავსი

ბიოლოგიის ტესტები

 

ბმულის გახნის შემდეგ შეგიძლიათ ტესტის ასლის გაკეთება, თქვენს ანგარიშში გადატანა.

ტესტირების წინ, მიეცით მოსწავლეებს ბმული, შედეგები მოვა თქვენი მეილის დრაივზე.

VIII კლასი - ბიოლოგია, ვარიანტი 1

ქიმიის ტესტები

 

ბმულის გახნის შემდეგ შეგიძლიათ ტესტის ასლის გაკეთება, თქვენს ანგარიშში გადატანა.

ტესტირების წინ, მიეცით მოსწავლეებს ბმული, შედეგები მოვა თქვენი მეილის დრაივზე.

VIII კლასი - ქიმია, ვარიანტი 1

მოცემულ ნაწილში, იხილავთ TIMSS- ის ოფიციალურ დავალებების კრებულს. რომელიც არაკომერციულია

TIMSS-ის შეფასება

TIMSS – 2011- 2015 წლის დავალებებისგან შექმნილი კრებული პასუხებით.

კრებული არ არის კომერციული მიზნებისთვის განკუთვნილი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც დამხმარე მასალა.

კრებულის გამოქვეყნების მიზანი საქართველოს სკოლებში მათემატიკური  წიგნიერების პოპულარიზაციაა. კრებული მასწავლებლებსა და მოსწავლეებს უკეთ გააცნობს საერთაშორისო სტანდარტებით შექმნილი ტექსტური დავალებების ფორმატსა და შინაარსს; საშუალებას მისცემს, ივარჯიშონ მათ გამოყენებაში, გადაამოწმონ და გაიღრმავონ ცოდნა.

პ.ს. 86- გვერდიდან იწყება მე- 8 კლასის დავალებები

TIMSS დავალებების კრებული პასუხებით