უცნობი წევრის პოვნა

კომპლექსური დავალება: მხიარული  თავსატეხი

მოკლე აღწერა:  

დავალებაში მოცემულია თავსატეხები, თითოეულ ნამუშევარზე, თითოეულ ფიგურას შეესაბამება გარკვეული რიცხვი, რომელიც უნდა დაადგინოთ.

თქვენი დავალებაა, ამოხსნათ თითოეული თავსატეხი, დავალების შესრულების შემდეგ შეადგინეთ მსგავსი დავალება. თქვენთვის სასურველი ფიგურებით ან ობიექტებით. თქვენს მიერ შედგენილ ახალ დავალებაში თითოეულ ობიექტი ან სიმბოლო უნდა შეესაბამებოდეს ორნიშნა ან სამნიშნა რიცხვი.

მითითება: თუ დავალებაში იქნება გამრავლების ან გაყოფის ოპერაცია მაშინ აუცილებელია ერთნიშნა რიცხვები.

ასევე გაეცანით დამხმარე ვიდეო გაკვეთილებს,  დამხმარე სასწავლო რესურსებს.

school.emis.ge school.emis.ge