ქვიზები, ტესტები

მოცემულ საქაღალდეში იხილავთ  ტესტებს/ქვისებს სასწავლო ერთეულებისთვის/ სამიზნე ცნებების მიხედვით დაორგანიზეულს. შეგიძლიათ ქვიზები გამოიყენოთ  სადიაგნოსტიკოდ.

სასწავლო ერთეულის დაწყებამდე შეგიძლიათ მისცეთ წინა კლასის ქვიზი, ხოლო ბოლოს უკვე მიმდინარე კლასის ქვიზი და შეამოწმოთ პროგრესი.

გთხოვთ, მოსწავლეები ამუშავეთ ტიპურ სავარჯიშოებზე

ქვიზები, ტესტები

წლის სადიაგნოსტიკო ტესტები

მოცემულ საქაღალდეში იხილავთ წლიურ სადიაგნოსტიკო ტესტებს. შემოთავაზებულია  ორი ტიპის სადიაგნოსტიკო ტესტი:

  1. კომპლექსური დავალებების ტიპის საკითხებით სადიაგნოსტიკო ტესტი
  2. სტანდარტული სადიაგნოსტიკო ტესტი 

სასწავლო წლის დასაწყისში, სექტემბრის თვეში  სასურველია/აუცილებელი  VI კლასის ბოლოსთვის განკუთვნილი სადიაგნოსტიკო ტესტის  წერა. წლის ბოლოს კი VII კლასის ბოლოსთვის განკუთნილი წლიური სადიაგნოსტიკო ტესტის წერა. 

პ.ს. მოკლე ქვიზს  შეგიძლიათ დაამატოთ კომპლექსური ტიპის დავალება, რათა შეაფასოთ უფრო სიღრმისეულად.

სტანდარტული დავალებებით სადიაგნოსტიკო კომპლექსური დავალებებით სადიაგნოსტიკო

TIMSS-ის შეფასება

მოცემულ მისამართზე იხილავთ 20-20 კითხვათ დაორგანიზებულ 2011 წელს გამოყენებულ ტესტებს ,დააორგანიზებულს მიმართულების მიხედვით.

  1. სასურველია VI,  VII, VIII, IX   კლასშიც მუდმივად გადამეორება იმ ტესტების რომელიც VIII  კლასის ბოლოსთვსი არის განკუთვნილი.

იმისათვის, რომ მოსწავლეების შედეგები გაიზარდოს, აუცილებელია წლების განმავლობაში იმუშაონ სხვადასხვა ტიპის დავალებებზე,  ასევე  TIMSS-ის   ტიპურ სავარჯიშოებზე, რომელიც მოსწავლეებში მათემატიკურ წიგნიერებას გაზრდის.

VIII კლასის ბოლოს დასაწერი ტესტური დავალებების ნიმუშები, დაორგანიზებული მიმართულების მიხედვით