ქვიზები, ტესტები

მოცემულ საქაღალდეში იხილავთ  ტესტებს/ქვისებს სასწავლო ერთეულებისთვის/ სამიზნე ცნებების მიხედვით დაორგანიზეულს. შეგიძლიათ ქვიზები გამოიყენოთ  სადიაგნოსტიკოდ.

სასწავლო ერთეულის დაწყებამდე შეგიძლიათ მისცეთ წინა კლასის ქვიზი, ხოლო ბოლოს უკვე მიმდინარე კლასის ქვიზი და შეამოწმოთ პროგრესი.

გთხოვთ, მოსწავლეები ამუშავეთ ტიპურ სავარჯიშოებზე

ქვიზები, ტესტები

წლის სადიაგნოსტიკო ტესტები

მოცემულ საქაღალდეში იხილავთ სადიაგნოსტიკო ტესტს, მოცემულია ორი ტიპის სადიაგნოსტიკო:

  1. კომპლექსური დავალებების ტიპის საკითხებით სადიაგნოსტიკო ტესტი
  2. სტანდარტული სადიაგნოსტიკო ტესტი 

სასწავლო წლის დასაწყისში, სექტემბრის თვეში  სასურველია/აუცილებელი  VIII კლასის ბოლოსთვის განკუთვნილი სადიაგნოსტიკო ტესტის  წერა. წლის ბოლოს უკვე IX კლასის ბოლოსთვის განკუთნილი წლიური სადიააგნოსტიკო წერა. 

სტანდარტული დავალებებით სადიაგნოსტიკო კომპლექსური დავალებებით სადიაგნოსტიკო

TIMSS-ის შეფასება

მოცემულ მისამართზე იხილავთ 20-20 კითხვათ დაორგანიზებულ 2011 წელს გამოყენებულ ტესტებს და კრებულს, რომელშიც  განკუთვნილია VII-VIII  კლასისთვის.

მასწავლებლებს გექნებათ შესაძლებლობა ყოველი სამიზნე ცნების შესწავლამდე და  პროცესში აუცილებელია  მუდმივად წინარე ცოდნის შემოქმება და წიანრე ცოდნის გახსენება.

კრებული - იხილეთ ვრცლად