ფუნქცია დამოკიდებულება, კვადრატული ფუნქცია

კომპლექსური დავალებაპროექტი კუთხით გასროლილი სხეულის კვლევა;

.მოკლე აღწერა:  

წარმოიდგინეთ რომ ხართ პროექტის ხელმძღვანელი და  გევალებათ გამოიკვლიეთ კუთხით გასროლილი სხეულის მოძრაობა. კერძოდ:   დაადგინოთ გასროლის ადგილიდან რა მანძილზე მოშორებით დავარდება კონკრეტული კუთხით გასროლილი სხეული. 

ასევე გაეცანით დამხმარე ვიდეო გაკვეთილებს,  დამხმარე სასწავლო რესურსებს.

ელექტრონული რესურსები.

ელექტრონულ სახელმძღვანელოში იხილეთ:

  1. თავი 1- ფუნქცია
  2. თავი 2 – წრფივი ფუნქცია (გამეორება)
  3. თავი 3- კვადრატული ფუნქცია
იხილეთ წიგნი iSKOLA- დამატებითი რესურსი

ხანის აკადემია

მოცემული ბმულზე შეგიძლიათ იხილოთ:

ვიდეო გაკვეთილები,

აქტივობები, ქვიზები 

ვიდეო გაკვეთილები

ქვემოთ მოცემულ ბმულებზე  იხილეთ სიმულაციები და აქტივობები

რეკომენდაციები მასწავლებლებს