ზომა და გაზომვის საშუალებები

კომპლექსური დავალება:  გაზომე სტანდარტული და არასტანდარტული ზომის ერთეულებით

მოკლე აღწერა:  

აარჩიე შენთვის სასურველი 5 სასწავლო ნივთი მაგალითად: ფანქარი, კალამი, წიგნი, რვეული, მოსწავლის მაგიდა, დაფა და ობიექტი (მაგალითად: ოთახის იატაკი, ან სხვა), შეეცადე გაზომო მათი სიგრძე, გაზომვისას გამოიყენე არასტანდარტული( ნაბიჯი, მტკაველი, ციდა და სხვა) და სტანდარტული (სანტიმეტრი) საზომი ერთეულები

ასევე გაეცანით დამხმარე ვიდეო გაკვეთილებს,  დამხმარე სასწავლო რესურსებს.