ახალგაზრდა არქიტექტორი

 სამიზნე ცნება: სივრცული ფიგურები და მათი ზომები

მოკლე აღწერა STEAM დავალება 

დისტანციური სწავლების პერიოდში სკოლებმა შეწყვეტილი სასწავლო პროცესის გამო ელექტროენერგიის, ინტერნეტისა და გათბობის ხარჯები დაზოგეს. რადგანაც სკოლას შეუძლია დანაზოგები თავად მართოს, დირექციამ გადაწყვიტა დაზოგილი თანხით ერთ-ერთ კურორტზე არასტანდარტული კოტეჯი ააშენოს და იქ წარმატებული მოსწავლეებისთვის საზაფხულო ბანაკი მოაწყოს. დახმარება სპონსორებმაც აღუთქვეს.

იმისათვის რომ გაიგოთ თუ რა არის შესასრულებელი, იხილეთ დავალების პირობა.

დავალება შეგიძლიათ შეასრულოთ და წარმოადგინოთ ნახაზის, მაკეტის  სასწავლო პროგრამა Geogebra-ს , “მაინკრაფტის” ან შეარჩიოთ თქვენთვის სასურველი პროგრამას. ქვემოთ მოცემულია ვიდეო ინსტრუქციები და GeoGebra-ს რესურსები, რომელიც დაგეხმარებათ დავალების შესრულებაში.

დამხმარე რესურები და ვიდეოინსტრუქციები პროგრამა geogebra-ს გამოყენებით

თუ თქვენმა ჯგუფმა გადაწყვიტა, რომ სახლის მაკეტი გააკეთოსsweet home 3d-ის დახმარებით უყურეთ ვიდეოს 

 თუ თქვენმა ჯგუფმა გადაწყვიტა, რომ სახლის მაკეტი გააკეთოთ Minecraft-ის დახმარებით უყურეთ ვიდეოს :

თუ თქვენმა ჯგუფმა გადაწყვიტა, რომ სახლის მაკეტი გააკეთოთ ხელით უყურეთ ვიდეოს: