ვიდეოში აღწერილია თუ როგორ გამოვიყენოთ მზა რესურსი სივრცული ფიგურების შესასწავლად. რესურსის დასათვალიერებლად გადადით ლინკზე:

იხილეთ GeoGebra-ს რესურსი

ვიდეოინსტრუქცია : მართი და მართკუთხა პარალელეპიპედის აგება პროგრამა GeoGebra-ს გამოყენებით

 

პროგრამა Geogebra. პრიზმის აგების ინსტრუქცია

პროგრამა Geogebra-ზე შესრულებული კოტეჯი.

იხილეთ GeoGebra-ს რესურსი

პლატონური სხეულების -კუბისა და ტეტრაედრის აგების ვიდეოინსტრუქცია პროგრამა GeoGebra-ს აპლიკაციაში

იხილეთ GeoGebra-ს რესურსი

ბრუნვითი სივრცული ფიგურების შესასწავლად გადადით ქვემოთ მოცემულ ღილაკზე.

იხილეთ GeoGebra-ს რესურსი

ბრუნვითი სხეულების მოცულობების შესასწავლად გადადით ბმულზე:

იხილეთ GeoGebra-ს რესურსი

ვიდეოში აღწერილია GeoGebra-ზე შექმნილი რესურსის შინაარსი. კერძოდ ბირთვის და კონუსის მოცულობების კავშირი- ერთ კერძო შემთხვევაში

Geogebra-ს რესურსის სანახავად  გადადით ბმულზე:

იხილეთ GeoGebra-ს რესურსი

ქვემოთ მოცემული ლინკით გადახვალთ  GeoGebra-ზე შექმნილი რესურსებზე, კერძოდ ამოცანები სივრცულ ფიგურებზე.

იხილეთ GeoGebra-ს რესურსი

ქვემოთ მოცემული ლინკით გადახვალთ  GeoGebra-ზე შექმნილი რესურსებზე, კერძოდ ამოცანები სტერეომეტრიის საწყისებზე.

იხილეთ GeoGebra-ს რესურსი