მათემატიკა აბიტურიენტებისთვის

მოცემულ ლინკზე იხილავთ დამატებით ელექტრონულ რესურსებს 

ფიზიკის, ქიმიისა და ბიოლოგიის  ონლაინ სახელმძღვანელოები იხილეთ მოცემულ საქაღალდეში: