ამწის მოდელის დამზადება

მოკლე აღწერა:  STEM დავალება 
 

კომპლექსური დავალება 1 : დაამზადოთ ამწე, ისაუბროთ მის მნიშვნელობაზე, რატომ იყო ამწის გამოგონება საჭირო.

გამოიკვლიოთ, როგორ მუშაობს ამწე, რა არის საჭირო ამწის მოქმედებაში მოსაყვანად

მოძრავი მანქანის დამზადება და კვლევა

მოკლე აღწერა:  STEM დავალება 
 

კომპლექსური დავალება 2 :

ამწის ნაცვლად შეგიძლიათ დაამზადოთ მოძრავი მანქანა და გამოიკვლიოთ მისი მოძრაობა, ასევე დაადგინოთ სიჩქარე.

გაეცანით დამხმარე ვიდეო გაკვეთილებს თეორიული ნაწილისთვის, ასევე იხილეთ ვიდეო ინსტრუქცია, თუ როგორ უნდა იმუშაოთ Desmos-ზე

მოსწავლის მიერ დამზადებული ნიმუში და პროცესი

ამწეს დამზადების მარტივი ვერსია

iSkola დამხმარე რესურსი

ოქროს კვეთა

ამწეს დამზადების შედარებით რთული ვერსია

ვიდეო გაკვეთილები - პროპორცია

იმ შემთხვევაში თუ გადაწყვეტთ დაამზადოთ მოძრავი მანქანის მაკეტი, გაეცანით შემდეგ ვიდეო ინსტრუქციებს და მოაწყვეთ ფორუმი