ფარდობა, პროპორცია, პროცენტი 

დავალება:  სადენზიფექციო ხსნარის დამზადება 
                        STEAM  დავალება
    
იცით თუ არა?

როგორ არის შესაძლებელი სახლის პირობებში დამზადებული ხსნარებით პანდემიასთან და ვირუსებთან ბრძოლა?

  • 2019 წლიდან, მსოფლიომ დაიწყო ვირუსთან ბრძოლა, ბროძლის ერთ-ერთ გზად დასახელდა ხელების სადენზიფაქციო ხსნარით დამუშავება, აქედან გამომდინარე დასაწყისში  იყო დეფიციტი სადეზინფექციო ხსნარების,  აღნიშნული პობლემის გადასაჭრელად დაიწყეს ფიქრი როგორც სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებმა ასევე თითოეულმა მოქალაქემ.
  • ერთ-ერთ  პრობლემას წარმოადგენდ,  ყოველდღიური მოხმარების სადენზიფექციო ხსნარი, რომელიც იყო  დეფიციტში. ამიტომ ხალხმა დაიწყო ინფომაციის მოძიება, თუ როგორ იყო შესაძლებელი სახლის პირობებში სადეზინფექციო ხსნარის დამზადება და ვირუსთან ბრძოლა?   რისი ცოდნა იყო საჭირო სადეზინფექციო ხსნარის დასამზადებლად? 
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Upload Image...

იმისათვის, რომ პასუხები გავცეთ ზემოთმოცემულ კითხვებს გაეცანით დავალებას, ასევე გაეცანით დამხმარე ვიდეო გაკვეთილებს თეორიული ნაწილისთვის:

შესავალი:

დავალების შესრულებამდე, გაეცანით სიუჟეტებს ხსნართად დაკავშირებულს, იფიქრეთ რამდენად შეძლებთ სახლის პირობებში ხსნარის დამზადებას. ასევე ინტერნეტის მეშვეობით მოიძიეთ სხვადასხვა რეცეპტები ხნარის დასამაადებლად.

ინფორმაცია სადენზიფექციო ხსნარზე

შეფარდება, პროპორცია – წინარე მასალის გახსენება

ანტისეპტიკური ხსნარის ერთ-ერთი მარტივი რეცეპტი

პროცენტი – ახალი მასალა

პროცენტი; კავშირუ პროცენტულ , ათწილადურ და წილადურ ჩანაწერებს შორის – შეჯამება მასალის;

აბიტურიენტების დროში ჩაწერილი ვიდეო, გამეორება და გაღრმავება VII კლასის მასალის. 

დამხმარე ელექტრონული წიგნი

დანართი 3- პროცენტი

შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ და ისარგებლოდ, დანართში მოცემულია სხვადასხვა და მრავალფეროვანი აქტივობები

პროცენტი, დანართი 3

პროცენტი, რიცხვის პროცენტის პოვნა

ამოცანები პროცენტებზე

ჩაწერილია VII კლასელებისთვის

 

კავშირი ქიმიასთან

გაიხსენეთ რას ნიშნავს წყალში ხსნადობა

წყალში ხსნადობა