ატრაქციონებზე  გართობა

სამიზნე ცნება: ალგებრული  გამოსახულებები, განტოლებები, უტოლობები
მოკლე აღწერა:  პროექტი
 

როგორც  ცნობილია  დიდი პოპულარობით  სარგებლობს  პარკის  ატრაქციონებზე  გართობა.

ამ დავალებაში უნდა შეადგინო   სასურველი  ატრაქციონების  ჩამონათვალი („მენიუ“) და შესაბამისი  ხარჯთაღრიცხვა  თითოეული  ატრაქციონით   თითოჯერ  სარგებლობის  შემთხვევაში,  უნდა მიხვდე როგორ არის შესაძლებელი ატრაქციონებით სარგებლობისათვის საჭირო  თანხის  გამოსათვლელი  ალგებრული  გამოსახულებების შედგენა, ასევე წარმოადგინო განტოლებები და ამოხსნა.

ქვემოთ მოცემულია ვიდეო ინსტრუქცია, რომელიც დაგეხმარებათ დავალების შესრულებაში..