ზომა, ზომის ერთეულები

კომპლექსური დავალება:     მოძრავი მანქანების დამზადება

მოკლე აღწერა:  

თუ გიფიქრიათ რაზე არის დამოკიდებული მოძრაობა? როგორ ვადგენთ რამდენად სწრაფია მანქანა? როგორ არის შესაძლებელი მანქანის სიჩქარის დადგენა?

იმისათვის რომ პასუხი გავცეთ მსგავს კითხვებს გაეცანით დავალებას.

მანქანის მაკეტის გაკეთებაში დაგეხმარებათშემდეგი ვიდეო ინსტრუქციები

www.stem-inventions.com