ლიფტის მოდელის დამზადება

მოკლე აღწერა:  STEAM დავალება 

 როგორ მუშაობს ლიფტი? რას მოჰყავს მოძრაობაში, როგორ ხდება ტვირთის აწევა? როგორ ხდება მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების დამყარება? თქვენი აზრით რა ეწოდება  მოვლენას, რომლის მეშვეობითაც ტვირთი იწევა მაღლა?

იმისათვის, რომ ზემოთ მოცემულ კითხვებს გასცეთ პასუხი იხილეთ დავალების პირობა.

ქვემოთ მოცემულია ვიდეო ინსტრუქციები, რომელიც დაგეხმარებათ თქვენთვის მისაღები ლიფტის მოდელის დამზადებაში.

ქვემოთ მოცემულია ვიდეო ინსტრუქციები, რომელიც დაგეხმარებათ თქვენთვის მისაღები ლიფტის მოდელის დამზადებაში.