მოცემულ გვერდზე იხილავთ წამყავნი უნივერსიტეტების მიერ დაორგანიზებულ, ონლაინ კურსებს, ინგლისურ ენაზე.

კურსები შეგიძლიათ გაიაროთ, როგორც მსმენელებმა უფასოდ. მოცემულია კურსზე გადასასვლელი ლინკები და ინფორმაცია

წარმოგიდგეთ, ალბათობისა და კომბინატორიკის მოკლე სასწავლო კურსს.

მათთვის ვისაც სურს მათემატიკის სასერტიფიკატო გამოცდისთვის მზადება, განხილული იქნება NAEC-ის მიერ ორგანიზებული საგამოცდო ტესტებიდან ამოცანები.

 

იხილეთ სემინარები მოცემულ გვერდზე

მეორე შანსის პროგრამა

დაჩქარებული სწაავლისა და დაწერვის კურიკულუმი

განათლებისა და მეცნიერების სამინსიტროსა და UNICEF -ის  მიერ შექმნილი ერთობლივი მასალა

ინფორმაცია იხილეთ Google Drive-ზე