მოცემულ გვერდზე გაეცნობით მასალას რომელიც დაგეხმარებათ სწავლების პროცესში .

 

  • იგეგმება ტრენინგებზე შექმნილი მასალა  დაორგანიზდეს ერთ სივრცეში,გაკეთდეს ბაზა სასწავლო თემების მიხედვით, რომელიც მომავალში დაეხმარება ყველა მათემატიკის მასწავლებელს

 

 ტრენინგების განრიგი/ საბაზო და საშუალო საფეხურისთვის

იწყება 25 თებერვალს, ყოველ პარასკევს 20:00 -ზე 

დამატებითი ინფორმაცია და დასწრების ბმული, იხილეთ ქვემოთ

საბაზო, საშუალო საფეხური დამატებითი ინფორმაცია, განრიგი

დაწყებითი საფეხური

იწყება  4 მარტიდან, ყოველ ოთხშაბათს  20:00 -ზე 

დამატებითი ინფორმაცია და დასწრების ბმული, იხილეთ ქვემოთ

ალგებრა – ტრენინგებისთვის მზა რესურსები