ტრენინგზე დასწრებამდე სასურველია ჩამოტვირთოთ პროგრამა Geogebra classic 5 და   შევქნმათ თქვენი ანგარიში GeoGebra.org-ზე.
იხილეთ ვიდეო-ინსტრუქცია

პროგრამა Geogebra.

ტრენინგის თემა: ბრტყელი ფიგურები და მისი ზომები

დრო:  2 მარტი 20:00

პირველი შეხვედრა

ტრენინგზე ისწავლით:

  1. პრეზენტაცია პროგრამა Geogebra-ზე და მის გამოყენებაზე საგაკვეთილო პროცესში( აქცენტი ონლაინ სწავლებისთვის მოქნილი ხერხები და ინსტრუმენტები)  https://youtu.be/jU7eYmTbfa8  
  2. მოკლედ: ვებ. გვერდზე დარეგისტრირებისა და პროგრამის გადმოწერის საჭიროებების შესახებ. 
  3. ერთი მარტივი გამზადებული დავალების გაცნობა ახსნა და როლების გადანაწილება https://www.geogebra.org/m/uqq5rfmg
  4. დავალების გადაგზავნა მასწავლებლებთან(მოსწავლეების როლში) და  ინტერაქტიული გაკვეთილი – მყისიერი უკუკავშირებით.
  5. მსგავსი,  წინასწარ გამზადებული დავალების გადაგზავნა მოსწავლეებისთვის და  ინტერაქტიული გაკვეთილის ჩატარების სტრატეგიების სწავლება.
სემინარზე დასწრების ბმული

პირველი სემინარის ვიდეო-ჩანაწერი

პრეზენტაცია:პროგრამა GeoGebra და მისი გამოყენება აგაკვეთილო პროცესში

პროგრამა GeoGebra classic 6-ში გამაზადებული დავალების შესრულების ვიდეო-ინსტრუქცია

geogebra classroom-ის დავალება

პროგრამა Geogebra.

ტრენინგის თემა: geogebra classic 6. 

დრო:  9 მარტი 20:00

მე-2  შეხვედრა

ტრენინგზე ისწავლით:

 1.  GeoGebra classic 5-ის  შედარება GeoGebra classic 6.სამუშაო არის გამზადება და პარამეტრების შენახვა.
 2. GeoGebra classic 5-ის ინსტრუმენტების განხილვა და გამოყენება.
 3. GeoGebra classic 5-ში შექმნილი რესურსის გადატანა – ატვირთვა ჩვენ პროფაილში.
სემინარზე დასწრების ბმული

მე-2 სემინარის ვიდეო-ჩანაწერი 

პროგრამა Geogebra.

ტრენინგის თემა: geogebra classic 6. 

დრო:  16მარტი 20:00

მე-3  შეხვედრა

ტრენინგზე ისწავლით:

 1. GeoGebra classic 5-ის ინსტრუმენტების განხილვაის გაგრძელება და გამოყენება.
 2. GeoGebra classic 5-ში შექმნილი რესურსის გადატანა – ატვირთვა ჩვენ პროფაილში.
 3. Geogebra claroom-ის დავალების გაცნობა შესრულება – გაკვეთილის მოდელი

მე-3 სემინარის ვიდეო-ჩანაწერი 

geogebra classroom-ის დავალება

პროგრამა Geogebra.

ტრენინგის თემა: geogebra classic 6. 

დრო:  23 მარტი 20:00

მე-4  შეხვედრა

ტრენინგზე ისწავლით:

 1. GeoGebra classic 5-ის ინსტრუმენტები
 2. Geogebra claroom-ის დავალების გაცნობა შესრულება – გაკვეთილის მოდელი

მე-4 სემინარის ვიდეო-ჩანაწერი 

geogebra classroom-ის დავალება

პროგრამა Geogebra.

ტრენინგის თემა: geogebra classic 6. 

დრო:  30 მარტი 20:00

მე-5  შეხვედრა

ტრენინგზე ისწავლით:

 1. GeoGebra classic 5-ის ინსტრუმენტები-(გაგრძელება)
 2. Geogebra claroom-ის დავალების გაცნობა შესრულება (აგების ამოცანები)- გაკვეთილის მოდელი

პროგრამა Geogebra.

ტრენინგის თემა: geogebra classic 6. 

დრო6 აპრილი 20:00

მე-6  შეხვედრა

ტრენინგზე ისწავლით:

 1. GeoGebra classic 5-ის ინსტრუმენტები-(გაგრძელება)
 2. Geogebra claroom-ის დავალების გაცნობა შესრულება (წრეწირის დაყოფა 12 ნაწილად… საათი)- გაკვეთილის მოდელი

პროგრამა Geogebra.

ტრენინგის თემა: geogebra classic 6. 

დრო:  13 აპრილი 20:00

მე-7  შეხვედრა

ტრენინგზე ისწავლით:

 1. GeoGebra classic 5-ის ინსტრუმენტები-სივრცული ფიგურები(გაგრძელება)
 2. Geogebra claroom-ის დავალების გაცნობა შესრულება (წინასწარ გამზადებულ აპლიკაციაში სივრცული ფიგურების გამოსახვა)- გაკვეთილის მოდელი

პროგრამა Geogebra.

ტრენინგის თემა: geogebra classic 6. 

დრო:  20 აპრილი 20:00

მე-8  შეხვედრა

ტრენინგზე ისწავლით:

 

Geogebra claroom-ის დავალების გაცნობა შესრულება (წინასწარ გამზადებულ აპლიკაციაში სივრცული ფიგურების გამოსახვა)- გაკვეთილის მოდელი

პროგრამა Geogebra.

ტრენინგის თემა: geogebra classic 6. 

დრო:  27 აპრილი 20:00

მე-9  შეხვედრა

ტრენინგზე ისწავლით:

 1. GeoGebra classic 5-ის ინსტრუმენტები-ბრუნვითი სხეულები 
 2. Geogebra claroom-ის დავალების გაცნობა შესრულება (წინასწარ გამზადებულ აპლიკაციაში სივრცული ფიგურების გამოსახვა)- გაკვეთილის მოდელი

პროგრამა Geogebra.

ტრენინგის თემა: geogebra classic 6. 

დრო4 მაისი 20:00

მე-10  შეხვედრა

ტრენინგზე ისწავლით:

 1. GeoGebra classic 5-ის ინსტრუმენტები-პლატონური სხეულები 
 2. Geogebra claroom-ის დავალების გაცნობა შესრულება (წინასწარ გამზადებულ აპლიკაციაში პლატონური სხეულების გამოსახვა შლილებით, ნიშნულას შექმნა)- გაკვეთილის მოდელი

პროგრამა Geogebra.

ტრენინგის თემა: geogebra classic 6. 

დრო: 11 მაისი 20:00

მე-11  შეხვედრა

ტრენინგზე ისწავლით:

 1. სემინარებზე მიღებული ცოდნის შეჯამება.(მსმენელთა ნამუშევრების დათვალიერება უკუკავშირი)
 2. სხვადასხვა აპლიკაციების მიმოხილვა და რესურსების დათვალიერება. Geogebra claroom-ში პრაქტიკული დავალების შექმნა გაფორმება. პარალელოგრამის ფართობი.