მთავარი   გასართობი პარკი

სამიზნე ცნება: გეომეტრიული ობიექტები

მოკლე აღწერა: STEAM დავალება

დავუშვათ, შენ სახლთან ახლოს არ არის გასართობი პარკი, მაგრამ არის მართკუთხედის ფორმის ადგილი, რომელიც შეიძლება გამოიყენო გასართობი პარკის დასაგეგმად.  შენ და შენს მეგობრებს დაგევალათ, მოიფიქროთ  და დაგეგმოთ  გასართობი ადგილი, რომელსაც თქვენთვის არის საოცნებო.

 

იმისათვის, რომ ზემოთ მოცემულ კითხვებს გასცეთ პასუხი იხილეთ დავალების პირობა.

დამხმარე რესურსები დავალებაზე სამუშოდ

სივრცული სხეულები

ბრტყელი გეომეტრიული ფიგურები – გამეორება

ქვემოთ მოცემული ვიდეო ინსტრუქციები დაგეხმარებათ სახალისო აქტივობების დაგეგმვაში. მოცემულია როგორ შეიძლება შლილისგან ძაფით მეშვეობით მარტივად აეწყოს სხვადასხვა სივრცული სხეული. 

კუბის და პირამიდის შლილი                                                                              კეთებისთვის ვიდეო ინსტრუქცია

სხვადასხვა სივრცული სხეულები, მოსწავლეებმა ააგონ მათთვის ნაცნობი და ნასწავლი სხეულები.

Upload Image...
Geogebra -შლილები
ვსწავლობ თამაშით პრეზენტაციის შექმნა
საშიში სათამაშოები