სიმულაციები, რომელიც დაგეხმარებათ წილადის გააზრებაში

წილადები, ვიზუალიზაცია წილადი, წილადების შედარება – ვიზუალიზაცია წილადი, შერეული წილადები 8 დონიანი თამაში, წილადების შედარება [...]

ონლაინ კურესები

Advancing Learning Through Evidence-Based STEM Teaching კურსი იხილეთ მოცემულ ლინკზე [...]

ონლაინ კურსები

Advancing Learning Through Evidence-Based STEM Teaching კურსი იხილეთ მოცემულ ლინკზე [...]

შესრულებული დავალებები

რისთვისაა ზოგადად საჭირო მისი ცოდნა. რა უპირატესობები და მიღწევები აქვთ იმ მოსწავლეებს, რომელთაც აქვთ მიღებული [...]

მოსწავლეების აქტივობები

რისთვისაა ზოგადად საჭირო მისი ცოდნა. რა უპირატესობები და მიღწევები აქვთ იმ მოსწავლეებს, რომელთაც აქვთ მიღებული [...]

STEM განათლება

რისთვისაა ზოგადად საჭირო მისი ცოდნა. რა უპირატესობები და მიღწევები აქვთ იმ მოსწავლეებს, რომელთაც აქვთ მიღებული [...]

პირველი სემესტრის შედეგები

რისთვისაა ზოგადად საჭირო მისი ცოდნა. რა უპირატესობები და მიღწევები აქვთ იმ მოსწავლეებს, რომელთაც აქვთ მიღებული [...]

საზაფხულო დავალებები

რისთვისაა ზოგადად საჭირო მისი ცოდნა. რა უპირატესობები და მიღწევები აქვთ იმ მოსწავლეებს, რომელთაც აქვთ მიღებული [...]

მოსწავლეების აქტივობები

რისთვისაა ზოგადად საჭირო მისი ცოდნა. რა უპირატესობები და მიღწევები აქვთ იმ მოსწავლეებს, რომელთაც აქვთ მიღებული [...]