ტრიგონომეტრიული ფუნქციები

მოკლე აღწერა:

STEAM  დავალება

 

ასევე გაეცანით დამხმარე ვიდეო გაკვეთილებს თეორიული ნაწილისთვის: