პროგრამა Geogebra 

   მოცემულ გვერდზე თქვენ იხილავთ

  1. პროგრამა GeoGebra-ს გამოყენებით შექმნილ  მზა  რესურსებს, სიმულაციებსა და ტრენაჟორებს.
  2.  ვიდეოინსტრუქციებს, რომელიც დაგეხმარებათ პროგრამის შესწავლაში
  3. სასწავლო ერთეულების მიხედვით დალაგებულ მზა რესურსებს, კომპლექსური დავალების განსახორციელებლად
  4.  წინასწარ გამზადებულ დავალებებს მოსწავლეებისთვის გადასაგზავნად ან საგაკვეთილო პროცესში მარტივად გამოსაყენებლად (ინტერაქტიული გაკვეთილები)

 

 

მოცემულ გვერდზე გაეცნობით ვიდეოგაკვეთილებს, რომელიც დაგეხმარებათ პროგრამა GeoGebra-ს საფუძვლიანად შესწავლაში.
 
 
პროგრამა GeoGebra-ს შესასწავლი ვიდეო გაკვეთილები
 
წიგნად აკინძული GeoGebra-ს რესურსები ინტერაქტიული გაკვეთილის ჩასატარებლად, დავალებად გადასაგზავნათ.
 
 
GeoGebra-ს რესურსები
ბრტყელი ფიგურები და მათი ზომები; ფართობი; პერომეტრი; მთელის ნაწილები.
მოცემულ ლინკზე იხილავთ სხვადასხვა  Geogebra-ს აქტივობს ვიდეო- მეთოდური რჩევებით , რომელსაც გამოიყენებთ მე-2 კლასიდან (აწყობილია წიგნად)
 
Geogebra-ს აქტივობები
მოცემულ გვერდზე იხილავთ წიგნად აწყობილ აქტივობებსა და ვიდეო-ინსტრუქციებს წრეირსა და წრეზე, საინტერესო ამოცანებს აგებებზე (გამოიყენებთმე-5 კლასიდან ზემოთ) 
 
 
GeoGebra-ს აქტივობები
მოცემულ გვერდზე იხილავთ წიგნად აწყობილ აქტივობებსა და ვიდეო-ინსტრუქციებს სივრცულ ფიგურებსა და მათ აგებებზე, შლილებზე (გამოიყენებთმე-5 კლასიდან ზემოთ) 
 
 
GeoGebra-ს აქტივობები