მთავარი   ყვავილნარის დაგეგმარება

სამიზნე ცნება: ზომა და გაზომვის საშუალებები  ფართობი
მოკლე აღწერა:  STEAM დავალება
 

წარმოიდგინეთ, რომ სკოლის ადმინისტრაციამ გამოაცხადა კონკურსი ეზოს დაპროექტებაზე; თქვენ გადაწყვიტეთ ამ კონკურსში მონაწილეობის მიღება. ამისათვის უნდა დააგეგმაროთ და მოამზადოთ მაკეტი/წარმოადგინოთ გეგმა ვიზუალურად ან კომპიუტერული პროგრამის მეშვეობით.

ქვემოთ მოცემულია ვიდეო ინსტრუქცია, რომელიც დაგეხმარებათ დავალების შესრულებაში თუ გადაწყვეტთ დავალება შეასრულოთ სასწავლო პროგრამა “მაინკრაფტით”. ასევე მოცემულია ვიდეო გაკვეთილი საინტერესო ამოცანებით.

სასწავლო რესურსები მაინკრაფტისთვის

ვიდეო ინსტრუქციები: