ვიდეოინსტრუქცია როგორ შევქნმათ ჩვენი ანგარიში GeoGebra.org-ზე და როგორ გადმოვიწეროთ GeoGebra classic 5 .

პროგრამა GeoGebra-ს შესასწავლი I ვიდეო. ამ ვიდეოთი შევისწავლით პროგრამის გადმოწერას და ინტერფეისს. არეები, მათი გამოჩენა და დამალვა, სახატავი არის თვისებები(ფონის ფერი, ბადის ფერი/ ფორმა? მანძილი, ღერძების ფორმირება, ნავიგაციის პანელი თაგვის კოორდინატები)ინსტრუმენტების ზოლი: ობიექტების ალგებრულ ველში ასახვა, მართვები, კვალი, მარჯვენა ღილაკი, თვისებები, ინსტრუქცია.სწრაფი წვდომის ღილაკები ანიმაცია  ალგებრული ველის დახარისხება, ობიექტების ერდროულად წაშლა. შეჯამება და დავალება

მე-2 ვიდეო გახლავთ გაგრძელება… სადაც აღწერილი მაქვს დამხმარე პროგრამები : videopad და aqtivinspire. . პარამეტრების დაყენება/ შენახვა, ინსტრუმენტების შესწავლის გამორება/სხვა ინსტრუმენტების შესწავლა, ობიექტის სახელის გადარქმევა, ტექსტის შექმნის დეტალური განხილვა. ტექსტის მიმაგრება ობიექტზე. კუთხის აგება/გაზონვა კუთხის ნიშნული, წესიერი მრავალკუთხედი, ფერი წრფის ზომა, მონაკვეთის ზომა. მოძრავი და უძრავი წერტილები, შუაწერტილი.

ეს ვიდეო პროგრამა GeoGebra-ს შესასწავლი მე-3 ვიდეოა.მასში ვაგრძელებ წინა ვიდეოებში დაწყებული საკითხების შესწავლას, კერძოდ ინსტრუმენტების ზოლის, და ასევე გიზიარებთ პროგრამასთან მუშაობისას დაგროვებულ გამოცდილებას. ვიდეო განკუთვნილია მათემატიკის მასწავლებლებისა და მოსწავლეთათვის.საჭირო რჩევები GeoGebra-ს ველების გადანაცლების დროს. ვაგრძელებთ ინსტრუმენტების შესწავლას: წრეწირის აგება სხვადასხვა ხერხით, ნახევარწრეწირი, წრეწირის რკალი, რკალზე ანიმაციუი წერტილი კვალით, სიჩქარის შეცვლთ. ნამუშევრის დათვალიერება ახალ გვერდზე სამუშაო არის გამოტანით და ნავიგაციის ღილაკით. ნამუშევრის შენახვა, გახსნა

მე-4 გაკვეთილი : ინსტრუმენტების გამოყენების ხერხები. geogebra-ს სამუშაო არის დათვალიერება. ვიდეოს ჩაწერისთვის გამოყენებული პროგრამა-aqtivinspire-ის ინსტრუმენტების მოკლე მიმოხილვა https://youtu.be/ISCXAzh4UP0 03:56 წესიერი მრავალკუთხედის აგება სრიალას გამოყენებით და სახელის დარქმევა(ფერები, დინამიური ფერები, კვალი) პარალელური გადატანა მოცემული ვექტორით ინსტრუმენტების ზოლიდან(ანიმაციით) ობიექტების დასამალი/გამოსაჩენი ნიშნულა. პარალელური გადატანა მოვემული ვექტორით შეტანის ველიდან ცენტრის მიმართ მობრუნება მობრუნება შეტანის ველიდან ღერძული სიმეტრია-ცენტრული სიმეტრია

 
 

მე-5 გაკვეთილი: ჰომოთეტიის რესურსის შექმნის ვიდეოგაკვეთილი

იხილეთ GeoGebra-ს რესურსი

მე-6 გაკვეთილი: ვიდეო-ინსტრუქცია, დაინტერესებულ მსმენელს, გაუმარტივებს ფუნქციების გრაფიკების აგებას და სხვადასხვა საინტერესო ბრძანებებით ფუნქციების გრაფიკების ვიზუალიზაცას- პროგრამა GeoGebra-ს გამოყენებთ

მე-7 გაკვეთილი: გთავაზობთ ტრენაჟორის შექმნის ვიდეოინსტრუქციას. ეს ტრენაჟორი დაგეხმარებათ ფუნქციების კვლევის დროს რამდენიმე შემთხვევის სწრაფად და ეფექტურად გააზრებაში.
იხილეთ GeoGebra-ს რესურსი