მათემატიკა  IX კლასი- ონლაინ სახელმძღვანელო

მოცემულ მისამართზე გაეცნობით CK12-ის მიერ შექმნილ დამხმარე რესურსებს,  ელექტრონულ  სახელმძღვანელოს, დალაგებულს ქართული პროგრამის შესაბამისად მე- 9 კლასისთვის. 
თითოეული სასწავლო ერთეული მოიცავს პარაგრაფებს, ახსნას და დავალებებს
ონლაინ სახელმძღვანელო სიმულაციები

CK 12  დამხმარე სახელმძღვანელო, გეომეტრია

მოცემულ მისამართზე გაეცნობით CK12-ის მიერ შექმნილ დამხმარე სახელმძღვანელოს
ონლაინ სახელმძღვანელო

iSkola

მოცემულ მისამართზე ნახავთ დამატებით რესურსებს მე-9 კლასისთვის,  საშინაო დავალებების კრებულებს დარგანიზებულს სამიზნე ცნების მიხედვით. თითო კრებულში მოცემულია სავარჯიშოები და აქტივობები, ასევე მარტივი კომპლესური დავალებები (აღნიშნული კომპლექსური დავალებები შეიქმნა პანდემიის პირობებში, რათა მოსწავლეებს დამოუკიდებლად შეესრულებინათ სახლში, სასწავლო პროცესში შესაძლებელია მოცემული დავალებების გავრცობა/გართულება/ადაპტირება ან ჯგუფურ აქტივობად გამოყენება )
იხილეთ ვრცლად

ტელესკოლა

მოცემულია ვიდოე გაკვეთილები მე-9 კლასისთვის. 
იხილე ვრცლად ვიდეო გაკვეთილები იხილე ვრცლად პრეზენტაციები და ტეტები

Geogebra

მოცემულ ლინკებზე გაეცანით Geogebra აქტივობებსა და სიმულაციებს
Geogebra 1

Symbolab

კალკულატორი, ნაბიჯ ნაბიჯ ამოხსნებით
Symbolab

დამატებითი სამუშაო ფურცლები საკითხების მიხედვით

მოცემულ ლინკზე შეძლებთ დააგენერიროთ დამატებითი ტესტები, როგორც ალგებრისთვის ასევე გეომეტრიისთვის 
ალგებრა (Algebra 1) გეომეტრია (Geometry)

FINEDU

FINEDU – ეროვნული ბანკის მიერ შექმნილი სასწავლო პლათფორმა, ფინანსური განათლებისთვის (სკოლისთვის)

იხილეთ ვრცლად

GEOSTAT

მოცემულ ლინკზე ნახავთ სტატსიტიკის სამართველოს მიერ შექმნილ სასწავლო პლათფორმას მოსწავლეებისთვის
იხილეთ ვრცლად

ხანის აკადემია

მოცემულ ლინკზე ნახავთ ხანის აკადემიის  სავარჯიშოებს და გაკვეთილებს მათემატიკაში

იხილეთ ვრცლად

Mathigon

მოცემულ ლინკზე ნახავთ მათემატიკის ელექტრონულ წიგნებს ინგლისურად
იხილეთ ვრცლად

Phet.Colorado.edu – სიმულაციები

მოცემულ ლინკზე ნახავთ სხვადასხვა სიმულაციებს, რომელიც დაგეხმარებათ რიგი საკითხების გააზრებაში

იხილეთ ვრცლად