პროგრამა Geogebra 

   მოცემულ გვერდზე თქვენ იხილავთ

  1. პროგრამა GeoGebra-ს გამოყენებით შექმნილ  მზა  რესურსებს, სიმულაციებსა და ტრენაჟორებს.
  2.  ვიდეოინსტრუქციებს, რომელიც დაგეხმარებათ პროგრამის შესწავლაში
  3. სასწავლო ერთეულების მიხედვით დალაგებულ მზა რესურსებს, კომპლექსური დავალების განსახორციელებლად
  4.  სხვადასხვა მზა რესურსებს, საგაკვეთილო პროცესში მარტივად გამოსაყენებლად

 

 

მოცემულ გვერდზე გაეცნობით ვიდეოგაკვეთილებს, რომელიც დაგეხმარებათ პროგრამა GeoGebra-ს საფუძვლიანად შესწავლაში.
 
 
პროგრამა GeoGebra-ს შესასწავლი ვიდეო გაკვეთილები
 
25 თებერვლიდან იწყება Geogebra-ს შემსწავლელი 4 თვიანი უფასო კურსები
 
 
 
იხილეთ დეტალური ინფორმაცია
მოცემულ ლინკზე იხილავთ დამატებით ვიდეორესურსებს სხვადასხვა კლასებისთვის. მოცემულია
1.  მხოლოდ ვიდეო, მეთოდური რჩევებით.
ან
2. ვიდეო მეთოდური რჩევებით და Geogebra-ს აქტივობით. 
 
 
დამატებითი ვიდეორესურები
სტერეომეტრია
მოცემულ ლინკით გადახვალთ სტერეომეტრიის გვერდზე : იხილავთ დამატებით ვიდეორესურსებსა და Geogebra-ს რესურსებს. 
 
 
დამატებითი რესურსები ვიდეოინსტრუქციებით.
მოცემულ გვერდზე იხილავთ აქტივობებს, დალაგებულს კლასების მიხედვით
 
 
დამატებითი ვიდეორესურები